Mitä merkintöjä laskulle vaaditaan?

Yleiset laskumerkinnät

Jo tarjousta laadittaessa mutta viimeistään laskua kirjoittaessa on tärkeä tietää mitä verottaja vaatii laskuun merkittäväksi. Laskumerkinnät vaikuttavat myös siihen millä perusteella arvonlisävero lasketaan.

Pakolliset laskumerkintävaatimukset arvonlisäverolain 209 b § mukaan

Vastaava käsite Arkhimedeksessa tai muu huomio

Laskun antamispäivä Laskun pvm
Juokseva tunniste Laskun nro
Myyjän arvonlisäverotunniste Y-tunnus
Ostajan arvonlisäverotunniste käännetyn verovelvollisuuden tilanteissa ja yhteisökaupassa Asiakkaan Y-tunnus, joka määritetään kontaktirekisterissä 
Myyjän ja ostajan nimi ja osoite Osoitetiedot kirjoitettava siis myös ns. pikalaskuun, joka ei vaadi perustettua asiakasta 
Tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen laajuus ja luonne Tuoterivien tuote ja määrä-kentät
Tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä Toimituspvm tai lisähuomautus tekstikenttään. Huom! Ennakkomaksu merkittävä reskontraan maksusuoritukseksi, ei laskulle tuoteriviksi
Veron peruste verokannoittain ja yksikköhinta ilman veroa ja hyvitykset ja alennukset Yksikköhinnan tulee siis olla veroton
Verokanta Tuoterivikohtaisesti, esim. 23
Suoritettavan veron määrä Arkhimedes laskee verottomien hintojen yhteissummasta verokannoittain
Verottomuuden tai käännetyn verovelvollisuuden peruste Merkitään joko ALV:n selitteeseen tai tekstiosaan
Tiedot uusista kuljetusvälineistä Tarvittaessa tekstiosaan
Maininta käytettyjen tavaroiden sekä taide-, antiikki- ja keräilyesineiden tai matkatoimistojen marginaaliverotusmenettelystä Tarvittaessa tekstiosaan
Merkintä verollisen sijoituskullan myynnistä Tarvittaessa tekstiosaan
Muutoslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun Tekstiosaan. Arkhimedes lisää automaattisesti esim. hyvityslaskua tehdessä


Arvonlisäverolain käsitteistä löytyy tarkempaa tietoa Verohallinnon internet-sivuilla.

Tärkein huomio yleisissä laskumerkinnöissä on, että yksikköhinnan tulee näkyä verottomana. Arkhimedeksessa voi asettaa tämän laskutuksen asetuksissa tai myös laskukohtaisesti "Maksuehdot"-välilehdellä.

Kevennetyt laskumerkintävaatimukset

(Seuraava teksti on suoraan otos Verohallinnon ohjeista:)

Arvonlisäverolaissa annetaan mahdollisuus siihen, että kaikkia edellä mainittuja laskumerkintöjä ei tarvitse tehdä laskuun. Tämä mahdollisuus koskee määrältään vähäisiä laskuja sekä tilanteita, joissa asianomaisen toimialan kauppatavan tai laskun lähettämistä koskevien teknisten olosuhteiden vuoksi kaikkia pakollisia velvoitteita on hankala noudattaa.

Kevennettyjä sisältöedellytyksiä ei sovelleta tavaroiden yhteisömyyntiin (AVL 72a §), yhteisöhankkijan harjoittamaan jälleenmyyntiin (AVL 79g § 3 kohta), tavaroiden kaukomyyntiin (AVL 63a §) eikä tavaroiden myyntiin, jotka kuljetetaan Suomesta toiseen jäsenvaltioon ja jotka myyjä asentaa tai kokoaa siellä.

Muissa kuin edellä mainituissa myynneissä on riittävää, että laskussa on kevennetyt laskumerkinnät, kun laskun loppusumma on enintään 1 000 euroa.

Lisäksi kevennetyt sisältövaatimukset koskevat vähittäiskaupassa tai muussa siihen rinnastettavassa lähes yksinomaan yksityishenkilöille tapahtuvassa myyntitoiminnassa annettavia laskuja. Tässä tapauksessa laskun loppusummalla ei ole merkitystä, se voi siis ylittää 1 000 euroa (verollinen loppusumma). Vähittäiskauppaan rinnastettavaa myyntitoimintaa harjoittaa esimerkiksi kioski, suutari, kampaamo tai hautaustoimisto.

Kevennetyt laskumerkinnät riittävät myös tarjoilupalvelu- ja henkilökuljetuslaskuissa, lukuun ottamatta edelleen myytäväksi tarkoitettuja palveluita.

Lisäksi kevennetyt laskumerkinnät ovat riittävät pysäköintimittareiden ja muiden vastaavien laitteiden tulostamissa tositteissa.

Kevennetyt laskumerkinnät

Seuraavat tiedot on oltava laskuissa, jos niihin sovelletaan kevennettyjä laskumerkintöjä

  1. laskun antamispäivä
  2. myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste (Y-tunnus)
  3. myytyjen tavaroiden määrä ja luonne sekä palvelujen luonne
  4. suoritettavan veron määrä verokannoittain tai veron peruste verokannoittain

Kevennetyn sisältövaatimuksen laskuissa on siten mahdollista ilmoittaa hinnat arvonlisäverollisina, jos suoritettavan veron määrä on merkitty. Veron perustetta ei siis tarvitse ilmoittaa.

Huomautus Arkhimedeksessa: Kun sovelletaan kevennettyjä laskumerkintöjä, voidaan valita myös että yksikköhinta näytetään verollisena.

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

(Seuraava teksti on suoraan otos Verohallinnon ohjeista):

Rakennusalan käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tiettyjen rakentamispalvelujen myyntitilanteessa verosta vastaa ostaja eikä myyjä. 

Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan Suomessa myytävään rakentamispalveluun (tai työvoiman vuokraukseen rakentamispalvelua varten), jos ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua. Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan aina kun sen edellytykset täyttyvät.

Huomaa, että käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta tavaroiden myyntiin eikä rakentamispalvelun myyntiin yksityishenkilölle.

Käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot rakentamispalvelujen myynneistä ja ostoista ilmoitetaan Verohallinnolle kausiveroilmoituksella.

Myyjän tulee antaa ostajalle lasku silloinkin, kun ostaja on verovelvollinen. Myyjän on selvitettävä, täyttääkö ostaja edellytykset, joiden perusteella käännettyä verovelvollisuutta voidaan soveltaa. Jos ne täyttyvät, myyjä laskuttaa ostajaa verottomalla laskulla. Laskussa on noudatettava yleisiä laskumerkintöjä. Siihen on merkittävä ostajan arvonlisäverotunniste, tieto siitä, että ostaja on verovelvollinen sekä verovelvollisuuden peruste esimerkiksi seuraavasti: ALV 8 c §. Suomalaisen ostajan arvonlisäverotunniste kotimaan kaupassa on y-tunnus.

Ohje käänteisen verovelvollisuuden merkitsemisestä laskuun

 

Palaa