Tuotetyypit

Tuotetyypit välilehdellä voit lisätä uusia tuotetyyppiä ja hallita niitä. Tuotetyyppejä voidaan käyttää kahdessa merkityksessä. Joko niitä käytetään tuoteryhmien tapaan ryhmittämään tuotteita. Tai niitä käytetään jakamaan tuotteet omiin lohkoihinsa tarjousta tai laskua muodostettaessa. Esim., jos laskulla haluaa erottaa tuotteet ja työtunnit, voidaan tuotteiden tuoterivit liittää tyyppiin Tuotteet, töiden tuoterivit tyyppiin Työtunnit.

Tuotetyyppejä voi vapaasti lisäillä ja poistaa. Koska tyyppien nimitykset näytetään suoraan laskulla (ja muissa vastaavissa tulosteissa), nimitykset voidaan asettaa usealla eri kielellä. Tuotetyypille voidaan antaa myös (laskulla näkyvä) yksikkö, esim. jos laskutetaan työtunteja, voidaan antaa yksikkö: "tuntia" tai "h".

Tämä ohjeistus liittyy seuraaviin osioihin

» Vertaile osioita
Laskutus Myynti Toiminnanohjaus
ei on on