Tuotekortti

Tuotekorttiin pääsee lähestulkoon kaikkialta ohjelmasta, missä tuote voidaan valita. Tuotekortti sisältää kaiken tiedon tuotteesta, sen komponenteista, variaatioista, ostopaikoista, varastotapahtumista sekä tuotteen rojalteista.

Perustiedot

Välilehdellä näytetään kaikki tuotteen olennaisimmat tiedot liittyen tuotenimeen, hintoihin, kohdistukseen, ostoihin, valmistukseen sekä varastointiin. Mitä täydellisemmin tuotekortin kentät on täytetty, sitä paremmin tuotteesta saadaan tietoa ja sitä helpommin sitä voidaan käyttää ympäri ohjelmaa. Mikäli esimerkiksi ostohintaa ei ole täytetty, ei voida seurata tuotteen myyntikatetta.

Tuotetiedot

Tuotetiedoissa määritetään tuotteen nimi sekä sen kieliversiot. Lisäksi voidaan syöttää tuotteen tuotenumero sekä mahdolliset aiemmat tuotenumerot. Tuotenumero voi koostua kirjaimista ja numeroista. Mikäli aiempia tuotenumeroita on lisätty, löytyy tuote myös näillä numeroilla etsittäessä tuotetta. Tuotteen alias on tuotenimen vaihtoehtoinen tarkenne tai lempinimi, joka auttaa etsintöjä.

Ostotiedot

Ostotiedoissa valitaan tuotteen päätoimittaja, syötetään oletusviite ja toimittajan tuotenumero sekä kategoria. Toimittajan alennusprosentti kertoo myyntihinnan ja ostohinnan välisen erotuksen prosentteina (sama kuin myyntikate%)

Valmistustiedot

Valmistustiedot kertovat, josi tuote on jonkun projektin valmistuksen tulos. Valmistustiedot voidaan määrittää tuotekortilta tai ne voivat muodostua valmistusprojektin tuloksena.

Hinnat

Tuote hinnoitellaan esimerkiksi asettamalla tuotteen ostohinta ja määrittämällä haluttu kateprosentti, katekerroin tai kate euroina. Hinta voidaan toki kirjoittaa suoraan 'Veroton'-kenttään.

Kohdistus

Tuote voidaan kohdistaa haluttuun tuoteryhmään erikseen myynnin ja ostojen osalta. Erikseen voidaan myös määrittää tuotteen kirjanpitotili, kun tuotetta myydään tai ostetaan. Kohdistaminen ei ole pakollista, mikäli tuote kuuluu tuoteryhmään, joka on kohdennettu eikä yksittäistä tuotetta haluta kohdentaa erilailla kuin sen ryhmää. Tuote voidaan haluttaessa kohdentaa myös tuoterivikategoriaan, jolloin sen tulostumista eri välisummiin esim. laskulla voidaan hallita.

Komponentit

 • Tuotteeseen voi kohdistaa toisia tuotteita, joista tuote muodostuu, näitä kutsutaan Arkhimedeksessa komponenteiksi.
 • Komponentit ovat itsenäisiä tuotteita - niillä on esim. oma varastosaldo ja ne voivat koostua toisista komponenteista.
 • Voidaan määrittää, kuinka monta kutakin komponenttia tarvitaan tuotteen koostamiseen
 • Komponentit voidaan tarvittaessa näyttää tai olla näyttämättä laskulla / lähetteessä. Kun komponenttia ei näytetä, sille ei tule erillistä myyntihintaa.
 • Komponenttiin voidaan määrittää ostohinta, riippumatta siitä näytetäänkö sitä laskulla / lähetteessä.
  • Tuoterivin ostohinta on ko. tuoterivin ostohinta + komponenttien ostohinta.
  • Jos esim. halutaan, että (pää-)tuoterivin ostohinta on komponenttien ostohintojen summa, annetaan (pää-)tuoterivin ostohinnaksi
  • Jos tuote on varastotuote, tuotteen ostohinnaksi tulee varastoontuontien ostohinnan painotettu keskiarvo. Ostohintaa voi tässä kohtaa vielä muuttaa, itse määritetty ostohinta on järjestelmän määrittämää ostohintaa vahvempi. Mikäli ostohinnan poistaa, ostohinta määräytyy suoraan varastoontuontien ostohinnoista.
 • Laskulla / lähetteessä / tarjouksessa jne. voidaan antaa komponenteille myös alikomponentteja. Nämä eivät milloinkaan näy tulosteessa, mutta vaikuttavat tarvittaessa varastosaldoon.
 • Komponentit toimivat tarvittaessa varaston kanssa. Eli kun tuotteen lisää toimitukseen, vähenee vastaava määrä komponentteja varastosta.

Välilehdellä voidaan koostaa tuotteesta komponenttituote tai hallita sen sisältämiä komponentteja. Olemassaolevista tuotteista komponenttituote koostetaan painamalla 'Tuotteen nimi'-saraketta ja etsimällä lisättävä komponentti listalta. Mikäli lisättäväksi haluttua komponenttia ei ole vielä tuoteluettelossa, voidaan se helposti lisätä painamalla ylhäällä oikealla sijaitsevaa '+'-kuvaketta. Tuotteelle syötetään nimi ja se lisätään komponentiksi. Tuotekortti on luotu ja sen hintatiedot voidaan syöttää komponenttiriville.

Tuotteen komponentti-välilehdellä, komponentin rivillä, oikealla olevasta nuolesta, voidaan siirtyä komponentin tuotekortille.

Tuotteen tiedot lisätään riville ja tarvittaessa tietoja voidaan muuttaa (muutokset vaikuttavat tuotteen tuotekorttiin). Riville voidaan määrittää, montako kappaletta komponenttia myydään / poistetaan varastosta samalla, kun päätuote myydään. Valitun komponentin oikeasta reunasta löytyvällä nuolella voidaan siirtyä komponentin tuotekorttiin. Komponenttirivien alla näkyy poimittujen komponenttien yhteisostohinta sekä poimittujen komponenttien yhteismyyntihinta. Yhteismyyntihinta ei vaikuta suoraan päätuotteen myyntihintaan, mutta se voidaan syöttää tämän alla olevaan yhteismyyntihinta-kenttään.

Komponenttirivien alapuolella näytetään lista tuotteista, joiden komponenttina tuote on. Rivin oikeassa laidassa on nuoli, josta päästään kyseiseen tuotekorttiin.

Tämä ohjeistus liittyy seuraaviin osioihin

» Vertaile osioita
Laskutus Myynti Toiminnanohjaus
ei on on

Varastotiedot

Alueessa näytetään tuotteen varastosaldotiedot sekä tilattujen ja varattujen tuotteiden määrä, varastointitiedot, viivakoodi, malli sekä myyntiin vaikuttavat asetukset. Mikäli tuote on immateriaalituote, ei sen varastosaldoa seurata. Tuote on varastotuote, mikäli sitä on joskus tilattu tai toimitettu varastoon tai mikäli sille on asetettu hälyytysraja.

Tuotteiden viivakoodit

Tuotteen viivakoodi kohtaan voit lisätä viivakoodin. Koodin voi lisätä viivakoodinlukijalla suoraan kenttään valitsemalla ensin kentän aktiiviseksi ja lukemalla sen jälkeen viivakoodi tuotteesta tai näppäilemällä koodi käsin. 

Mikäli haluat käyttää EAN 13 koodeja, käy aktivoimassa se Tuotteet -> Asetukset välilehdeltä. Tällöin järjestelmä generoi automaattisesti tarkistuluvun, mikäli syötetty viivakoodi on 12 numeroinen. Huomaathan, että viivakoodi ei voi alkaa 0 -merkillä, koska tällöin järjestelmä tulkitsee sen tyhjäksi ja poistaa sen.

Voit tulostaa EAN-13-viivakoodit tarra-arkeille tai paperille inventaarioluettelon kautta valitsemalla halutut tuotteet ja painamalla alhaalta "EAN-13-tarrat". Ohjelma tulostaa tällöin viivakoodit EAN-13 muodossa. 

Variaatiot/Ostopaikat

Välilehdellä voidaan määrittää tuotteelle variaatioita, jotka tarkoittavat samaa tuotetta, mutta jolle tarvitaan eri tietoja. Variaatioriville voidaan kirjata halutut tiedot. Joka rivistä muodostetaan uusi tuotekortti, johon pääsee rivin oikean reunan vihreällä kolmiolla.

Variaatiorivien alla näytetään, mihin tuotteisiin tuote on sidoksissa eli, minkä tuotteen variaatio tuote on.

Tuotteen monistaminen

Tuotteen voi monistaa (tehdä kopio) tuotekortin vasemmassa yläreunassa olevasta kuvakkeesta "Monista tuote". Monistamiseen on kaksi eri vaihtoehtoa: kopioidaan tuotenumero tai tehdään uusi tuotenumero. Uusi tuotenumero tehdään viimeisimmän tuotenumeron perusteella. Jos viimeisin tuotenumero on 100, monistettu tuote saa numeroksi 101. Jos kopioit tuotenumeron, tarkista että olet laittanut tuotteiden asetuksista päälle "Salli päällekkäiset tuotenumerot".

Tilattu/Tuotu varastoon

Välilehdellä listataan, millä kaikilla lähetyksillä tuotetta on tuotu varastoon ja mihin varastoon tuotetta on milloinkin tuotu ja kuinka paljon. Lyhenne T, lähetysnumerosarakkeen kohdalla, tarkoittaa, että kyseessä on tilaus. Lyhenne L tarkoittaa lähetystä.

Myyty/Toimitettu varastosta

Välilehdellä näytetään kaikki varastotapahtumia aiheuttaneet myynnit tai toimitukset, joissa tuotteen varastosaldoa on vähennetty.

Rojaltit

Välilehdellä voidaan määrittää, mikäli tuotteen myynnistä merkataan tietylle kontaktille ohjattavia rojalteja. Kontakti valitaan listasta, tälle määritetään rojaltiprosentti myyntihinnasta sekä voidaan täsmentää kontaktin rooli tuotteessa.

Tämä ohjeistus liittyy seuraaviin osioihin

» Vertaile osioita
Laskutus Myynti Toiminnanohjaus
ei ei on