Tuotehallinta

Tuotehallinta koostuu tuoteluettelosta, tuoteryhmistä, tuotetyypeistä (=tuoterivikategoriat) ja  inventaariosta (varastonhallinta). Löydät tarkemmat ohjeet osioista vasemmalta hakemistosta.

Tuoteluettelossa näet yleissilmäyksen tuotteista ja voit päivittää tuotteita tiettyjen kenttien osalta. Listauksessa näet tuotteiden tuotenumerot, nimet, tuoteryhmät, hinnat, varastosaldot ja komponentit listattuna. Tuotteet voi järjestää haluttuihin järjestyksiin em. valintojen mukaan.

Tuoteryhmillä liität tuotteita eri ryhmiin. Voit jaotella tuotteita ryhmittäin, mikä helpottaa varaston ylläpitoa ja tuotteiden hallintaa.

Tuotetyypit välilehdellä voit lisätä uusia tuotetyyppiä ja hallita niitä. Tuotetyyppejä voidaan käyttää kahdessa merkityksessä. Joko niitä käytetään tuoteryhmien tapaan ryhmittämään tuotteita. Tai niitä käytetään jakamaan tuotteet omiin lohkoihinsa tarjousta tai laskua muodostettaessa.

Inventaario näkymässä voit tehdä varaston inventaarioon liittyvät varastoon lisäykset ja varastosta poistot sekä asettaa hälytysrajat tuotteille. Lisäksi voit tehdä tuotteista ostotilauksen.

Tämä ohjeistus liittyy seuraaviin osioihin

» Vertaile osioita
Laskutus Myynti Toiminnanohjaus
ei on on