LVIS

LVIS on lisäosio Arkhimedes Myynti- ja Toiminnanohjaus-laajuuteen. Osiota käytetään LVIS-tuoteluetteloiden ja -hinnastojen päivitykseen. Eri LVIS-toimittajia (tukkuja) voidaan määrittää yhdestä kolmeen.

Käyttöönotto

LVIS-osio edellyttää erillistä LVIS-lisenssiä. LVIS-lisenssiä voi tiedustella Arkhimedeksen asiakaspalvelusta. Lisenssin mukana toimitetaan lisenssikoodi, kuten muihinkin maksullisiin osioihin.

Tukut

Kun osion käyttö aloitetaan, tulee ensin määrittää käytettävät toimittajat eli tukut. Eri tukkuja voi olla kolme. Tukut perustetaan Arkhimedeksen kontaktirekisteriin samaan tapaan kuin muutkin kontaktit. Kontaktin tyypiksi tulee antaa "Toimittaja".

LVIS-toiminnallisuudet löytyvät Tuotteet -> Tuotehallinta -> LVIS-välilehdeltä. Tukut määritellään kuhunkin kolmeen lohkoon: tuotetiedot, hintatiedot ja alennusryhmätiedot. Esim. jos tukkuna on Dahl, valitaan Dahl kunkin lohkon ensimmäiseksi. Vastaavalla tavalla seuraava tukku kunkin lohkon toiseksi ja kolmas tukku kunkin lohkon kolmanneksi tukuksi.

Tuoteluetteloiden päivitys

Tuoteluettelot haetaan tukkujen kotisivuilta zip- tai exe-muodossa. Tuoteluettelot on jaettu kahteen osaan: toisessa määritellään tuotteet ja toisessa hinnat. Tuotteet viedään ohjelmaan aina ennen hintoja. Aluksi on haettava tuoteluettelo kokonaisuudessaan, myöhemmin riittävät pelkät päivitykset. Tuoteluettelon päivittäminen ei ole vaikeaa, mutta tukkujen tiedostot on osattava purkaa ja puretut tiedostot poimia koneeltasi.

Tarkastellaan päivitystä esimerkin valossa, tuodaan tuotteet Dahlin sivuilta.

Dahlin kotisivuilta ladataan zip- tai exe-muotoinen tuotetiedosto. Exe- muotoinen tiedosto on siitä helpompi, että se on itsepurkautuva, zip-tiedoston purkamiseen tarvitaan purkuohjelma, joka tosin yleensä löytyy käyttöjärjestelmästä. Exe-tiedosto puretaan tuplaklikkaamalla sitä latauksen jälkeen ja painamalla sitten 'Browse' ja valitsemalla paikka jonne tiedosto halutaan purkaa. Tiedoston purku hyväksytään lopuksi painamalla 'Unzip'. Zip-tiedostoa purkaessa purkuvaiheet riippuvat käytössäsi olevasti purkuohjelmasta. Tuotetiedostojen haun jälkeen haetaan vielä hintatiedosto, jälleen joko zip- tai exe-muotoinen. LVI Tuotetietojen tuonti

Palataan Arkhimedekseen LVIS-välilehdelle. Painetaan kohdasta LVIS tuotetiedot Plus-merkkiä (sarake: Hae tiedosto) siitä kohdasta, johon määritettiin Dahl toimittajaksi. Avautuu näkymä tietokoneesi tiedostoihin. Valitaan äsken haettu tuotetiedosto (tarkistetaan, että tiedostotyyppinä on All Files/Available). Ohjelmaa hakee tiedot esikatselunäkymään

LVI Tuotteiden tuonti

Esikatselunäkymässä voidaan tarkastella tietoja ennen kuin ne viedään varsinaisesti ohjelmaan. Sarake UpdateText kertoo, onko tuote uusi (New), päivitetäänkö vanhaa (Update) vai ohitetaanko se (Skip). Seuraavaksi valitaan "Aloita tuotteiden päivitys tuoteluetteloon".

Ohjelma alkaa nyt lataamaan tuotetietoja. Tämä saattaa kestää kauan jos ladataan koko tuoteluetteloa kerrallaan. Kun tuoteluettelo on tullut, tehdään vastaavat toimenpiteet hintatiedostolle (ja alennusryhmätiedostolle, jos saatavilla). Jatkossa tuotteiden päivittäminen on nopeampaa, koska tuotteet ovat jo valmiina tuoteluettelossa.

Alennusryhmät

Alennusryhmät määrittelevät kuinka paljon tukkumyynnissä on alennusta myyntihinnasta. Kuten tuoteluettelotkin, myös alennusryhmät on jaettu kolmeen eri tukkuun. Tukut toimittavat alennusryhmänsä yleensä tekstitiedostossa, joka tuodaan ohjelmaan ’Alennus’ välilehdellä olevalla toiminnolla 'Päivitys'. Tämän jälkeen valitaan tukun toimittama alennustiedosto. Jos tukku toimittaa alennusryhmänsä jossain muussa kuin tekstimuodossa (esim. Excel-muodossa), voitte ottaa yhteyttä ohjelman tekijään. Alennusryhmätiedostossa on kolme eri kenttää: alennusryhmän numero jolla tuotteet kohdistetaan oikeaan ryhmään, nimi ja alennuksen prosentti. Tuotteen hankintahinta on alennuksen mukaisesti nähtävissä tuoteluettelossa tai tuotetta hakiessa laskulle.

Tämä ohjeistus liittyy seuraaviin osioihin

» Vertaile osioita
Laskutus Myynti Toiminnanohjaus
ei ei on