Laitekokoonpanon määrittäminen

Laitekokoonpano on mahdollista määrittää kahdella eri tapaa. Joko koostamalla se varastossa olevista osista varastoon laitekokoonpanoksi tai koostamalla laitekokoonpano varastoontuonnin yhteydessä tuotavista osista.

Ohjeessa käytetään esimerkkinä laitekokoonpanoa ‘tietokonepaketti’ ja sen osia ‘näyttö’, ‘näppäimistö’ ja ‘hiiri’.

Lähtökohtaisesti tuotteet, joita käytetään laitekokoonpanoa koostaessa, on hyvä ensin lisätä tuoterekisteriin. Lisätään siis tuotteet ensin tuoterekisteriin ‘Tuotteet’ -> ‘Tuotehallinta’ -> ‘Uusi tuote’ -välilehdeltä. Lisätään tuotteiksi ‘tietokonepaketti’, ‘näyttö’, ‘näppäimistö’ ja ‘hiiri’.

Seuraavaksi määritellään laitekokoonpano varastoontuonnin yhteydessä. Siirrytään ‘Tuotteet’ -> ‘Vastaanotto’ -> ‘Uusi lähetys’ -välilehdelle. Toimittaja kentän voi jättää tyhjäksi tai valita toimittajaksi oman yrityksen tai ulkopuolisen toimittajan. Laita ruksi kohtaan “Määritellään varastoontuonnilla laitekokoonpano” ja paina “Luo lähetys”. Seuraavaksi avautuu Laitekokoonpano -näkymä.

Laitekokoonpano -näkymän vasen yläkulma

Vasemmassa yläkulmassa määritetään laitekokoonpanoon liittyviä tietoja, tai laitekokoonpano voidaan luoda pohjaksi, jos halutaan luoda useampia samanlaisia laitekokoonpanoja. Lisäksi ‘Huolto’ -välilehdeltä voidaan laitekokoonpanoon liittää huoltotehtäviä kuten esimerkiksi vuosihuolto.

Laitekokoonpanon -näkymän oikea yläkulma

Oikeassa yläkulmassa määritellään laitteeseen liittyvät perustiedot. 'Kohdennus' -välilehdeltä voidaan määrittää laitteeseen liittyvä sopimus, joka on tehty tietylle asiakkaalle.

Laitekokoonpanon määrittäminen

Laitekokoonpanon määrittely aloitetaan valitsemalla tuoterekisteristä tuote, joka on laitekokoonpano. Painamalla oikealta löytyvää harmaata pystypalkkia, jossa on pieni musta nuoli vasemmalle, avautuu tuotteiden valitsemisnäkymä. Haetaan tuotteen nimellä ‘Tietokonepaketti’ ja valitaan se vihreää nuolta painamalla. Nyt ‘Tietokonepaketti’ siirtyy ylimmäiselle riville ja se määrittää samalla laitekokoonpanon nimen. Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa tuotteen nimen suoraan tuoteriville ja painaa suurennuslasikuvaketta, jolloin tuote haetaan tuoterekisteristä.

Lisätään seuraavaksi laitekokoonpanon komponentit ‘näyttö’, ‘näppäimistö’ ja ‘hiiri’ poimimalla ne listalta komponenteiksi samaan tyyliin kuin äsken. Komponentit listataan laitekokoonpanon alle.

(Huom. Mikäli laitetta ei ole lisätty tuoterekisteriin etukäteen, kuten alussa tehtiin, niin se täytyy ensin lisätä tuotteeksi. Painamalla oikealta löytyvää harmaata pystypalkkia, jossa on pieni musta nuoli vasemmalle, avautuu tuotteiden valitsemisnäkymä. Sieltä löytyvällä ‘Lisää’ -välilehdellä voidaan lisätä tuotteita tuoterekisteriin.)

Laitekokoonpano_pikkukuva.jpgAnnetaan seuraavaksi laitekokoonpanolle sekä sen osille sarjanumerot. Sarjanumero on pakollinen antaa laitekokoonpanolle eli tässä esimerkissä ‘Tietokonepaketti’ -laitekokoonpanolle. Mikäli komponenteille annetaan sarjanumerot, niin tällöin tiedetään juuri ne yksilölliset komponentit mitkä yhdistyvät kyseiseen laitekokoonpanoon. Annetaan ‘Tietokonepaketti’ -laitekokoonpanolle sarjanumero TKP1. Lisäksi annetaan näytölle, näppäimistölle ja hiirelle sarjanumerot TKP1-K1, TKP1-K2, TKP1-K3.

Mikäli laitteen komponenteille ei anneta sarjanumeroita, niin silloin laitekokoonpanon koostamiseen käytetään mitä tahansa komponentteja, jotka löytyvät varastosta.

Valmis laitekokoonpano

Nyt laitekokoonpano on valmis ja painetaan lopuksi vasemmalta ylhäältä “Laitekokoonpano valmis” -nappia, jolloin ohjelma määrittää laitekokoonpanon varastoon sekä laitekokoonpanonäkymä päivittyy.

Seuraavaksi voidaan joko toimittaa laitekokoonpano asiakkalle, tai jättää se vielä varastoon valmiiksi laitekokoonpanoksi. Jos se halutaan jättää varastoon valmiiksi kokoonpanoksi, niin poistutaan 'Laitekokoonpano' -näkymästä oikealta ylhäältä löytyvästä napista 'Palaa'.

Jos laite halutaan toimittaa eteenpäin samantien, niin painamalla “Toimita laite ulos varastosta” -nappia ohjelma siirtyy “Uusi toimitus” -kohtaan. Tässä valitaan asiakas, jolle laitekokoonpano toimitetaan ja luodaan uusi toimitus. Laitekokoonpanon tiedot siirtyvät tässä automaattisesti toimituksen tiedoiksi.

Toimituksen yhteydessä laite kohdentuu asiakkaaseen, jolle se toimitettiin. Asiakkaan laitekokoonpanot näkyvät kontaktikortin kautta.

Laitekokoonpanoja voi tarkastella kootusti ‘Tuotteet’ -> ‘Vastaanotto’ -> ‘Luettelo’ -välilehdellä valitsemalla tippuvalikosta (Päivämäärä -rajauksen vasemmalla puolella) ‘Laitekokoonpanot’. Oletusarvoisesti näkymässä lukee ‘Varastoontuonnit’, mutta sitä klikkaamalla voi valita em. ‘Laitekokoonpanot’ näkymän.

Tämä ohjeistus liittyy seuraaviin osioihin

» Vertaile osioita
Laskutus Myynti Toiminnanohjaus
ei ei on

Tämä ohje koskee versiota 4.1 (1) ja sitä uudempia versioita.