Asetukset

'Tuotteet' -> 'Asetukset' -välilehdellä määritellään varastonhallintaan ja tuotteisiin liittyviä asetuksia. Sivulla on kaksi välilehtinäkymää; 'Varaston asetukset' ja 'Muut asetukset'

'Varaston asetukset' -välilehden vasen puoli

Voidaan myös lisätä ohjelmaan uusia varastoja sekä nimetä varastot ja kirjoittaa näistä sisäiseen käyttöön kuvaus. Uusi varasto lisätään 'Varastot'-alueen vasemmasta yläkulmasta löytyvällä '+'-kuvakkeella. Alueen alta voidaan valita mikä varasto on käytössä oletusvarastona.

'Varaston asetukset' -välilehden oikea puoli

 • Varastosta poistojärjestys: Missä järjestyksessä varastosta poistetaan tavaraa kun varastotapahtumia tehdään (kauiten varastossa olleet (FIFO) vai viimeksi tulleet ensin (LIFO)). 
 • Haetaanko komponentit varastosta: Käsitelläänkö tuotteiden komponentteja varastotuotteina, jolloin niitä koskevat samat varastosaldojen vähenemiset niitä myytäessä / toimittaessa
 • Näytetäänkö komponentit laskulla: Voidaan valita näytetäänkö komponentit laskulla vai ei. Jos ei haluta näyttää niin jätetään valitsematta.
 • Haetaanko komponentteihin myyntihinnat: Jos valittuna, niin päätuotteen hinta muodostuu komponettien yhteishinnasta + päätuotteelle annetusta hinnasta. Jos päätuotteella ei ole hintaa, niin tällöin hinta muodostuu komponenttien perusteella
 • Varastostapoisto vain toimitusten kautta (ei laskuissa/kassassa): Jos valittuna, niin tuotteiden varastosaldot muuttuvat ainoastaan toimitusten yhteydessä.
 • Varastostapoisto sarjanumeron mukaan: Mikäli tuotteita on yksilöity sarjanumerolla ja halutaan poistaa tuote varastosta, niin ohjelma kysyy poiston yhteydessä sarjanumeroa.
 • Vahvista varastotapahtumat automaattisesti (ilman vahvistusta): Jos asetus on valittuna, niin ohjelma ei kysy erikseen varastotapahtumien tekoa. Esim. "Haetaanko varastosta 'Määrä' kentässä ilmoitettu määrä".
 • Käytetään laiterekisteriä: Asetuksella voidaan valita käytetäänkö Arkhimedeksen laiterekisteri, lue lisää laiterekisterin käytöstä.
 • Käsittelykulut jaetaan: Tuoteriveittäin tasan (käsittelykulut tuoterivien kesken), yksiköittäin tasan (kaikkien yksiköiden kesken), ostohinnoittain painotettuina (sama kuin yksiköittäin, mutta huomioi ostohinnan, eli kalliimmalle tuotteelle jaetaan enemmän käsittelykuluja)

'Muut asetukset' -välilehden vasen puoli

 • Salli päällekkäiset tuotenumerot: Mikäli valittuna, niin tuoterekisterissä oleville tuotteille voi antaa samoja tuotenumeroita
 • Salli päällekkäiset tuotenimet: Mikäli valittuna, niin tuoterekisterissä oleville tuotteille voi antaa samoja nimiä
 • Tuoteryhmä pakollinen: Mikäli valittuna, niin kaikki tuotteet pitää lisätä johonkin tuoteryhmään
 • Kirjanpitotili pakollinen: Mikäli valittuna, niin kaikilla tuotteilla pitää olla määritettynä kirjanpitotili
 • Viivakoodimuoto: Näyttää ohjelman käyttämän viivakoodimuodon (EAN-13)
 • Valuuttahinnat käsitellään kohdevaluutassa Myynti - Ostot: Voi valita käytetäänkö valuuttahintoja kohdevaluutassa myynneissä / ostoissa eli esim. mikäli halutaan ostoja käsiteltävän ostovaluutassa
 • Laskutus edellyttää sopimusta: Mikäli valittuna, niin asiakkalle tulee olla luotuna voimassaoleva sopimus. Jos näin ei ole, niin ohjelma varoittaa ennen laskun tekoa ettei asiakkaalla ole voimassaolevaa sopimusta.
 • Automaattinen haku tuotenumeron / viivakoodin perusteella: Mikäli valittuna, niin tuoteriveille tuotteita lisättäessa, ohjelma hakee automaattisesti tuotenumeron perusteella. Esim. syötetään tuotenumero ja painetaan Enter, niin ohjelma hakee sen tuoteluettelosta. Jos ei valittuna, niin pitää painaa suurennuslasikuvaketta

'Muut asetukset' -välilehden oikea puoli

Matriisissa voi tehdä valinnat, mitä tietoja tuoteriville tulostetaan milläkin tositteella. Esim. voit halutessasi laskulle tulostaa ainoastaan tuotteen perustiedot, mutta lähetteessä tarkemmat painot ym.

Tämä ohjeistus liittyy seuraaviin osioihin

» Vertaile osioita
Laskutus Myynti Toiminnanohjaus
ei ei on
Tämä ohje koskee versiota 4.1 (1) ja sitä uudempia versioita.