Projektinhallinta

Projektia hallitaan 'Projektit > Projekti'-välilehdellä, johon voidaan siirtyä projektiluettelosta, etsimällä projekti, kontaktikortista tai projektiin kuuluvalta tositteelta.

Perustiedot

'Perustiedot'-välilehdellä on perustietoa projektista. Projektin mahdollinen tarjouspyyntö ja brief voidaan kirjata välilehdelle. Projekti voidaan myös nimetä ja määrittää, milloin se on alkanut ja päättymisen jälkeen merkata, milloin se on päättynyt.

Budjetointi

'Budjetti'-välilehdellä voidaan arvioida projektin vaatimat resurssit ja näiden käyttömäärä sekä projektissa myytävät tai kuluvat tuotteet. Näiden kustannukset lasketaan budjetoinnissa yhteen ja voidaan laskea hintasuositus tavoiteltavan katteen saavuttamiseksi. Resurssit ja tuotteet poimitaan budjettiin oikealta ja niiden käyttömäärä ja yksikköhinta merkataan budjettiriville. Budjettirivien kustannukset lasketaan yhteen alas ja niiden pohjalta voidaan tehdä hintasuositus tarjottavaksi.

Myyntiputki (Toimitusketju)

Toimitusketju on tositteista tuttu myyntiputki laajennettuna budjetoinnilla ja toteutuksella, jotka kuuluvat projektin toiminnallisuuksiin. Lisäksi samaan myyntiputkeen voi projektissa kuulua useita tarjouksia, tilauksia, toimituksia sekä laskuja tai kassatapahtumia. Kaikki projektiin kuuluvat tositteet listataan myyntiputken alla ja niihin voidaan siirtyä painamalla tositetta. Myyntiputkeen voi luoda uuden tositteen painamalla '+'-kuvaketta. Jo luotuun tositteeseen pääsee painamalla vihreää kolmiota tositteen kohdalta.

Toimitusketjun lisäksi nähtävillä on välilehdillä kaikkien projektiin kuuluvien tarjousten, tilausten, toimitusten ja laskujen tuoterivit ja tekstikentät listamuotoon muodostettuna.

Sopimus

'Sopimus'-välilehdellä voidaan kirjata projektiin projektista asiakkaan kanssa tehty sopimus. Sopimukseen voi käyttää avuksi etukäteen luotua sopimuspohjaa tai kirjata sopimus tyhjästä.

Sopimukselle tulee täyttää pääotsikko, yläotsikko sekä sopimuksen voimassaoloaika. Näiden lisäksi sopimukseen voidaan täyttää haluttu määrä kappaleita otsikoiden ne kappaleen yläpuolella olevaan kenttään. Kappalenumerointi voidaan tehdä joko käsin tai painamalla oikealta 'Numeroi'-painiketta. Lisäksi haluttaessa voidaan valita numerointimerkki. Kappaletta voi siirtää ylös ja alas toisiin kappaleisiin nähden kappaleen vieressä olevilla nuolilla. Roskakorikuvakkeella voidaan poistaa kyseinen kappale.

Sopimuksen lähtökohdaksi on mahdollista hakea etukäteen ohjelmaan tallennettu sopimuspohja ja muokata tämän pohjalta sopimus helpommin.

Toteutus

Toteutukseen voidaan kirjata etapit, joiden saavuttamista projektin valmistuminen edellyttää sekä näiden saavuttamiseen tarvittavat tehtävät. Tehtäviin voidaan lisäksi merkata niiden suorittamisesta aiheutuneet kustannukset.

Projektiin kirjatut tehtävät lisätään myös päätason tehtäväluetteloon.

Yhteydenpito

Yhteydenpitoon voidaan kirjata projektiin kuuluva asiakkaan sekä projektihenkilöiden kanssa käyty yhteydenpito. Yhteydenpito kirjataan samalla tavalla kuin kontaktikortillekin.

Tämä ohjeistus liittyy seuraaviin osioihin

» Vertaile osioita
Laskutus Myynti Toiminnanohjaus
ei ei Lisäosio