Intrastat

Arkhimedeksesta voidaan tulostaa EU:n sisäkaupan (toistaiseksi vain tuonti) intrastat-tilastoilmoitus. Arkhimedeksella muodostettava aineisto on ASCII-muotoinen, Tullihallituksen määrittämän tietuekuvauksen mukaan (määrityksen päivämäärä: 30.1.2007).

Aineiston toimittamisesta sovitaan tullihallituksen kanssa.

Intrastatin käyttö

Seuraavat kohdat on määriteltävä ennen intrastatin käyttöönottoa:

 1. Tarkistetaan yrityksen Y-tunnus (Päätaso -> Asetukset -> Yritys)
   
 2. Arkhimedes Toiminnanohjaus-osion tulee olla käytössä
   
 3. Määritetään toimittajien maat
  Annetaan toimittajan Maatunnus-kenttään (kontaktikortilla Maa-kentän oikealla puolella oleva pieni kenttä) kaksikirjaiminen maatunnus. Tarkistetaan samalla, että kontaktin Tyyppi on toimittaja.
   
 4. Määritetään tuoteryhmiin (jotka tuotekortilla valittu ostojen tuoteryhmäksi) tullikoodit, alkuperämaa (2-kirjaiminen maakoodi) ja toisen tilastointipaljouden lajikoodi
  • Toisen tilastointipaljouden lajikoodi annetaan vain, jos tavaranimike sitä edellyttää. Käytettävät lajikoodit ovat NAR ja GRM
  • Vaihtoehtoisesti tullikoodi ja alkuperämaa voidaan antaa suoraan tuotteessa Tullikoodi- ja Alkuperämaa-kenttiin. Tällöin ne ajavat tuoteryhmälle annetun koodin tai alkuperämään yli.
    
 5. Tarkistetaan tuotteen tiedot
  • Tullikoodi (jos ei annettu tuoteryhmässä)
  • Alkuperämaa (jos ei annettu tuoteryhmässä)
  • Paino
  • Toimittaja
  • Yksikkö
    
 6. Ostotilauksessa annetaan/tarkistetaan aina seuraavat tiedot
  • Ostohinta
  • Tilattujen määrä
  • Alkuperämaa / Paino (tulevat tuotteesta tai tuoteryhmästä)
    
 7. Annetaan intrastatin asetukset (Ostot -> Asetukset)
  • Lähettäjän lisäkoodi (tarvittaessa, esim. INT-koodi)
  • Yrityskohtainen sarjanumero (= työasematunnus)
  • Asiamiehen yritystunnus (tarvittaessa)
    
 8. Luodaan intrastat-aineisto
  • Ostot -> Asetukset -> ASCII-ilmoitus
  • Anna alku- ja loppupäivämäärä tietyn kuukauden sisältä (esim. 1.6.2010 ja 30.6.2010)
  • Anna järjestysnumero
   • Jos tämä on päivän ensimmäinen aineisto, anna 1
   • Jos teet toista ilmoitusta tänään, anna 2. Vastaavasti kolmannella anna 3.
  • Valitse OK, valitse tiedostotyypiksi Tab-separated Text, anna tiedoston nimi ja valitse Save. (Jos haluat tarkistaa tiedoston sisällön, tulosta omaa käyttöä varten itsellesi Excel-muotoinen tiedosto.)
  • Lähetä muodostettu tiedosto Tullihallitukselle.

Aineiston kuvaus

Seuraavaksi on kuvattu pääpiirteissään aineiston (lähetettävän tiedoston) sisältö ja se, mistä tiedoista sisältö muodostuu Arkhimedeksessa:

Lähettäjätietue (tunnus: KON)

 • Lähettäjän tunnus (Lähettäjätietue)
  Lähettäjän tunnus on muotoa YYYYXXXXXXXXNNNNN, missä:
  • YYYY = maakoodi ( aina 0037=Suomi)
  • XXXXXXXX = lähettäjän yritystunnus (A rkhimedekseen annettu Y-tunnus ilman väliviivaa)
  • NNNNN = lisäkoodi / INT-koodi ( annetaan Arkhimedeksessa kohdassa Ostotilaukset -> Asetukset -> (Intrastat) Lähettäjän lisäkoodi)

Otsikkotietue (tunnus: OTS)

 • Tilastonumero
  Tilastonumero on muotoa VVTTPPPTAANNN, missä:
  • VV = vuoden kaksi viimeistä numeroa ( Arkhimedes laskee)
  • TT = Tullitoimipaikan koodi ( aina 11)
  • PPP = ilmoittamispäivän järjestysnumero ( Arkhimedes laskee)
  • TAA = yrityskohtainen sarjanumero / työasematunnus ( annetaan Arkhimedeksessa kohdassa Ostotilaukset -> Asetukset -> (Intrastat) sarjanumero)
  •  NNN = ilmoituspäivän sisällä oleva järjestysnumero ( annetaan Arkhimedeksessa, kun on valittu "ASCII-ilmoitus", samalla, kun määritetään päivämäärät)
 • Suunta
  • A=tuonti, D=vienti ( aina A)
 • Tilastointijakso
  • VVKK (=vuosi/kuukausi) ( Arkhimedes laskee päivämääristä, jotka annetaan, kun on valittu "ASCII-ilmoitus")
 • Tietokäsittelykoodi
  • T=täydelliset tilastotiedot, NIL=ei tilastotietoja ( Arkhimedeksessa aina T)
 • Virheellinen tilastono
  • (aina tyhjä)
 • Tiedonantovelvollinen
  Tunnus on muotoa AAXXXXXXXXNNNNN, missä:
  • AA = maakoodi ( aina FI=Suomi)
  • XXXXXXXX / NNNNN = samat kuin lähettäjän tunnuksessa
 • Asiamies
  • Asiamiehen yritystunnus (sama muoto kuin kentässä Tiedonantovelvollinen) ( annetaan Arkhimedeksessa kohdassa Ostotilaukset -> Asetukset -> (Intrastat) Asiamies
 • Tilastotullikamari
  • tullitoimipaikka (Intrastat-palvelupiste) ( aina koodi 11)
 • Ilmoituksen valuutta
  • Valuuttatunnus ( aina EUR)

Nimiketietue (tunnus: NIM)

 • Nimikkeen järj.no
  • Juokseva järjestysnumero ( Arkhimedes laskee)
 • Tavaranimike
  • CN-luokituksen mukainen tavaranimike ( Arkhimedeksessa tuotteessa määritetty tullikoodi tai ostojen tuoteryhmässä määritetty tullikoodi)
 • Kauppatapahtuman luonne
  • 2-numeroinen koodi ( aina 11)
 • Alkuperämaa (vain tuonti)
  • 2-kirjaiminen maakoodi ( ostotilauksessa rivikohtainen kenttä Alkuperämaa)
 • Lähetysmaa (vain tuonti)
  • 2-kirjaiminen maakoodi ( tuotteeseen liitetyn toimittajan Maa)
 • Määrämaa (vain vienti)
  • 2-kirjaiminen maakoodi (Arkhimedeksessa tyhjä)
 •  Kuljetusmuoto
  • 1-numeroinen koodi ( aina 1)
 • Tilastoarvo
  • Kokonaisluku ( ostotilauksessa rivikohtainen Ostohinta x Tilattujen määrä)
 • Ilmoittajan viite
  • Ilmoittajan viitenumero ( Arkhimedeksessa tyhjä)
 • Määräntarkennin 1
  • koodi ( Arkhimedeksessa aina WT=puhdas nettopaino)
 • Paljouden lajikoodi 1
  • koodi ( Arkhimedeksessa aina KGM=kilo)
 • Paljous 1
  • paljouden määrä ( ostotilauksen rivikohtainen Tilattujen määrä x Tuotteen paino)
 • Määräntarkennin 2
  • koodi ( Arkhimedeksessa aina AAE)
 • Paljouden lajikoodi 2
  • toisen tilastopaljouden koodi ( Arkhimedeksessa annetaan ostojen tuoteryhmään, vaihtoehdot: NAR, GRM)
 • Paljous 2
  • toisen tilastopaljouden määrä ( jos lajikoodi 2 = NAR, Tilattujen määrä, jos lajikoodi = GRM, Paino x Tilattujen määrä)
 • Laskutusarvo
  • Kokonaisluku ( Arkhimedeksessa aina sama kuin tilastoarvo)

Summatietue (tunnus: SUM)

 • Nimikkeiden lukumäärä
  • Ilmoitukseen kuuluvien tavaranimikkeiden määrä yhteensä ( Arkhimedes laskee)
 • Laskutusarvo yht.
  • Koko ilmoituksen NIMI-tietueiden laskutusarvo yhteensä ( Arkhimedes laskee)

 

Tämä ohjeistus liittyy seuraaviin osioihin

» Vertaile osioita
Laskutus Myynti Toiminnanohjaus
ei ei on