Raportit

Ostoreskontraa voidaan seurata käyttämällä 'Osto' -> 'Ostoreskontra' -> 'Raportit' -välilehden raportteja. Ostoreskontran raportit sisältävät tarvittavan tiedon niin yritykselle kuin kirjanpitäjälle. Raportit ovat hyödyllisiä ennenkaikkea, jos kirjanpitoa ei hoideta yrityksen sisällä.

Raportit on jaettu seuraaviin ryhmiin:

"Kirjanpidon vakioraportit"

-sarakkeessa saa kirjanpitoon liittyvät tiedot haluamaltaan aikaväliltä tai päivämäärältä. Sarake sisältää ; "Ostolasku"-, "Suoritus"- ja "Ostovelkojen Reskontralista" -raportit. Raporttiin voi valita sisältyväksi suodatuksen Toiminimittäin ja/tai Tulosyksiköittäin. Tiliöintiraporttivalintoina on lisäksi ALV-tiliöintierittely ja valinnat "Päiväkirja", "Pääkirja" ja "Yhteenveto" (nämä raportit näyttävät, mikä kirjaus tehdään kirjanpidon Debit ja Kredit puolelle). Päiväkirja ryhmittelee tapahtumat päivämäärien mukaan, Pääkirja tilien ja päivämäärien mukaan ja Yhteenveto näyttää kokonaissumman tileittäin.

" Ostolaskuraportit": Halutuilla tiedoilla koottu ostolaskukooste näytetään tulostuksen esikatselussa. Koosteessa on jokainen tapahtuma erikseen, ja kussakin on eriteltynä mm. laskun päivämäärä, mihin kuluun lasku liittyy, loppusumma sekä ALV%. Tulostuksen esikatselusta pääsee pois ilman tulostamista painamalla "Shift + Enter" tai "Continue" ja "Cancel".

"Suoritusraportit": Koosteessa voit tarkastella laskun numeron sekä laskun päivämäärän lisäksi laskuttajaa sekä laskun loppusummaa.

"Ostovelkojen reskontralista": Listaa kaikki velkaantuneet laskut. On kuitenkin muistettava, että ostovelat voivat koostua laskuista, jotka ovat "Maksatettu" -tilassa ostolaskun kirjauksen jälkeen, mutta niiden eräpäivä on vasta myöhemmin.

 

"Tarkistusraportit"

-sarakkeen raporteilla voi seurata mm., kuinka paljon ostoreskontrasta löytyy ostokirjauksia, jotka ovat "Ei vahvistettu" -tilassa sekä maksattaa ostolaskut, jotka ovat tilassa "Vahvistettu".

"Laskukooste" tulostaa yhteenvedon ostolaskuista päivittäin, toimittajittain ja tuotteittain annetulla päivämäärävälillä.

"Maksusuoritukset" tulostaa maksetut laskut päivittäin, toimittajittain ja tuotteittain annetulla päivämäärävälillä.

"Ostovelat" -raportissa alasvetovalikko, jossa voi valita ostolaskut niiden tilan mukaan - vahvistamatta, vahvistettu, maksettu, erääntyneet, avoimet ja jäänökset (myös edellisiltä vuosilta). Ostolaskut saa kronologiseen järjestykseen listauksessa ja sieltä näkee myös ostojen yhteissumman sekä keskimääräisen ostojen hinnan. Tätä kautta yritys pystyy kontrolloimaan tulevia kustannuksia ja ennakoimaan tulevaa kassatilannetta. Tässä näkymässä voidaan päivämäärärajausta muuttaa halutuksi.

Ostoreskontra mahdollistaa laskun maksamisen myös osissa. " Jäännökset" -valinnalla listataan tiedot osittain maksetuista laskuista, joita voi myös suoraan muokata. " Erääntyneet "-valinnalla listataan erääntyneet laskut ja " Maksetut"-valinnalla jo maksetut laskut. Näkyviin tulevat kaikki kirjatut ostolaskut, joiden tila on "Maksatettu", vaikka todellinen laskun eräpäivä olisikin vasta tulossa.

"Maksusuoritukset tuoteryhmittäin" tulostaa yhteenvedon ostolaskuista tuoteryhmittäin, päivittäin, toimittajittain ja tuotteittain annetulla päivämäärävälillä.

 

"Ostoraportit"

-sarakkesta voi tulostaa ostoraportit: Tuoteryhmittäin, Toimittajittain, Kirjanpitotileittäin, Projekteittain (jos käytössä Projektit lisäosio) sekä Tulosyksiköittäin.

Raporttia klikatessa avautuu ruutu, johon syötetään haluttu päivämääräväli. Seuraavaksi kysytään: "Tulostetaanko tuote-erittely". Sen jälkeen ohjema kysyy, halutaanko tulostaa kaikki ostot, ainoastaan ostolaskut vai ainoastaan käteiskuitit. Raporteihin tulostuu tuotteen nimen ja mallin alle toimittajan nimi. Jos toimittajan nimeä ei ole annettu, tulostuu laskuttajan nimi.

"Tuoteryhmittäin" -raportti listaa ostot tuoteryhmittäin ostolaskuilla merkittyjen kohdennusten mukaan. Ostot, joita ei ole kohdennettu mihinkään tuoteryhmään, näytetään yhtenä tuoteryhmänä, jonka nimi on "Ei kohdistettu tuoteryhmään".

"Toimittajittain" -raportti listaa ostot toimittajittain, näyttää ostojen tuotteet, verottoman hinnan sekä ALV:n osuuden. Jos on toimittajan lisäksi annettu laskuttajan nimi, tulostetaan tuoterivin alle laskuttajan nimi ja summariville toimittajan nimi.

"Kirjanpitotileittäin" -raportti listaa ostojen maksusuoritukset kirjanpitotileittäin, ostolaskuilla merkittyjen kohdennusten mukaan. Maksusuoritukset, joita ei ole kohdennettu mihinkään tuoteryhmään, näytetään yhtenä tuoteryhmänä, jonka nimi on "Ei kohdistettu kirjanpitotiliin".

"Projekteittain" -raportti listaa ostot projekteittain, tuotteittain ja toimittajittain. Ostot, joita ei ole kohdennettu mihinkään projektiin, näytetään yhtenä tuoteryhmänä, jonka nimi on "Ei kohdistettu projektiin".

"Tulosyksiköittäin" - raportti listaa ostot tulosyksiköittäin, tuotteittain ja toimittajittain. Ostot, joita ei ole kohdennettu mihinkään tulosyksikköön, näytetään yhtenä tuoteryhmänä, jonka nimi on "Ei kohdistettu tulosyksikköön".

 

Tämä ohjeistus liittyy seuraaviin osioihin

» Vertaile osioita
Laskutus Myynti Toiminnanohjaus
ei ei on
"Tämä ohje koskee versiota 4.1 (1) ja sitä uudempia versioita."