E-kaupparajapinta

Arkhimedes E-kauppa-rajapintakuvaus

Arkhimedeksen myyntitilaukset voidaan kytkeä esijärjestelmään (esim. verkkokauppa) Arkhimedekseen Toiminnanohjaus -osion E-kauppa-nimisen siirtotyökalun kautta. Tietojen siirto on yksisuuntaista, ja kattaa asiakastietojen, tilaustietojen sekä tuotetietojen siirtymisen esijärjestelmästä. Siirrettävät tiedot liittyvät aina yksittäisiin tilauksiin (rajapinta ei siis mahdollista esim. pelkkien asiakas- tai tuotetietojen tuontia). 
 
Siirtotiedostona käytetään FileMaker Inc:n määrittelemää XML-muotoa. XML-aineisto jota Arkhimedes lukee koostuu kahdesta XML-siirtotiedostosta, tilauksista ja tilauksiin liittyvistä tuoteriveistä, alla esimerkit:
 
http://tuki.liiketoimintasovellus.fi/public/files/_test_orders.xml
http://tuki.liiketoimintasovellus.fi/public/files/_test_products.xml
 
Kuvaus koskee Arkhimedes versiota 5.5 (3). Kursivoidut kohdat ovat tällä hetkellä kehityksen alla.
 
Myynti - Tilaukset - Asetukset -välilehdellä voidaan määrittää ohjelmaan varoitus ilmoittamaan, jos yritetään tuoda päällekkäisiä rivejä. Asetuksista voi myös valita, päivitetäänkö kontaktin tiedot vai ei, siirtotiedostoa tuodessa.
 

PÄÄTAULU (tilaus- ja asiakastiedot):

Kenttämäärittely:
 
KENTÄN NIMI TYYPPI SELITE ESIMERKKI
orders_id N Yksilöllinen (esim. juokseva) tilauksen numero, joka yksilöi tilauksen. 145
orders_external_id  N Tilauksen numero esijärjestelmässä 231
orders_printed_id N Tilausvahvistukseen tulostuva numero 25
orders_cash_allowance_days N Käteisalennukseen oikeuttavien päivien määrä. 14
orders_cash_allowance_percent N Käteisalennuksen alennusprosentti 2
orders_cash_allowance_text T Teksti, joka näkyy tilausvahvistuksessa/laskulla käteisalennuksen ehtona 14 pv -2%
orders_comment T Tilaukseen liittyvä huomautus. Näkyy käyttöliittymässä mutta ei asiakkaalle näkyvissä tulosteissa Asiakas on omistajan vanha tuttu
orders_currency T Valuutan kolmikirjaiminen tunnus USD
orders_currency_exchange_rate N Kohdevaluutan arvo euroissa 0,7043
orders_delivery_method T Toimitustapa Matkahuolto
orders_delivery_terms T Toimitusehto Vapaasti asiakkaalla
orders_delivery_time T Toimitusaika (voi antaa päivämääränä tai tekstinä) 15.11.2009
orders_internal_business_id N Toiminimen (Arkhimedeksen antama) id 2
orders_internal_profit_center_id N Tulosyksikön (Arkhimedeksen antama ) id 3
orders_internal_project_id N Projektin (Arkhimedeksen antama) id 100
orders_internal_sales_contact_id N Myyjän (Arkhimedeksen antama kontaktin) id 500
orders_internal_stock_id N Varaston (Arkhimedeksen antama) id 3
orders_invoice_date D Luotavan laskun päivämäärä 1.11.2009
orders_invoice_due_date D Luotavan laskun eräpäivä 15.11.2009
orders_invoice_number N Luotavan laskun numero 550
orders_language T Kielen kaksikirjaiminen tunnus fi
orders_memo T Tilausvahvistukseen/laskuun tulostuva teksti ennen tuoterivejä Alla olevat tuotteet sisältävät tehtaan laatutakuun.
orders_memo2 T Tilausvahvistukseen/laskuun tulostuva teksti tuoterivien jälkeen Kiitos tilauksesta
orders_our_reference T Viitteemme-kenttä Matti/tilauksen käsittelijä
orders_payment_terms_days N Maksuehdon päivät 30
orders_payment_terms_posttext T Maksuehdon päivän jälkeen tulostuva teksti pv netto
orders_profit_center_bk T Kustannuspaikan numero 2000
orders_reference_number N Laskuun tulostuva viitenumero (jos ei anneta, Arkhimedes antaa automaattisest) 120567342
orders_sales_code T Myyjän koodi. Jos annettu Arkhimedeksen kontaktikortille, tilaus kohdistuu ko. myyjään Pekka745
orders_event_type T Tapahtuman tyyppi SALES_ORDER (tai tyhjä) / PURCHASE_ORDER / SALES_INVOICE SALES_ORDER
orders_internal_vat_type N

ALV-tyyppi:
0 = Normaalimyynti
1 = Kuluttaja-invoice
2 = Yritys-invoice
3 = Taxfree

2
customers_id N Asiakasnumero (joka näkyy myös tilausvahvistuksessa/laskulla) 456
customers_external_id N Asiakasnumero esijärjestelmässä 567
customers_internal_id N Asiakkaan (Arkhimedeksen antama kontaktin) id 678
customers_branch T Asiakkaan toimiala LVI-suunnittelu
customers_category_list T Enterillä erotettu lista asiakkaan asiakkaan kontaktikategorioista Asiakkaat
Kumppanit
customers_city T Asiakkaan postitoimipaikka  Helsinki
customers_company T Asiakkaan yritys Isolta Oy
customers_country T Asiakkaan maa Finland
customers_country_code   Asiakkaan maatunnus FI
customers_department T Asiakkaan osasto Laskutus
customers_einvoice_address T Asiakkaan verkkolaskuosoite (voidaan liittää myös välittäjän tunnus @-merkillä erotettuna) 003718540478@MAVENTA
customers_einvoice_intermediator   Asiakkaan verkkolaskuosoitteen välittäjän tunnus (jos ei anneta osana verkkolaskuosoitetta) MAVENTA
customers_email_address T Asiakkaan ensisijainen sähköpostiosoite matti.meikalainen@isolta.fi
customers_extra_email_address T Asiakkaan toissijainen sähköpostiosoite matti@hotmail.com
customers_extra_telephone T Asiakkaan toissijainen puhelinnumero 040-1231234
customers_fax T Asiakkaan fax 09-444333
customers_firstname T Asiakkaan etunimi Matti
customers_force_paper_routing N Lasku välitetään tulostuspalvelun kautta (1=true) 1
customers_internal_group_id N Asiakkaan kontaktiryhmän (Arkhimedeksen antama) id 20
customers_lastname T Asiakkaan sukunimi Meikäläinen
customers_memo T Vapaamuotoista tekstiä asiakkaasta (tallentuu kontaktitapahtumaksi) Asiakas tilasi 1.11.2009 verkkokaupasta tuotteita.
customers_name T Asiakkaan etunimi ja sukunimi samassa kentässä.Arkhimedes automaattisesti erottelee kentän etunimi- ja sukunimikenttiin tuontivaiheessa. Matti Meikäläinen
customers_postcode T Asiakkaan postinumero 00100
customers_reference T Tilausvahvistukseen/laskulle tulostuva Viitteenne-kenttä Matti M.
customers_state T Asiakkaan osavaltio California
customers_street_address T Asiakkaan katuosoite Korkeavuorenkatu 30 A
customers_telephone T Asiakkaan ensisijainen puhelinnumero 09-4324321
customers_title T Asiakkaan titteli Kehitysjohtaja
customers_vat_number T Asiakkaan ALV-numero FI18540478
customers_www T Asiakkaan internet-osoite www.isolta.fi
delivery_city
delivery_company
delivery_country
delivery_department
delivery_email_address
delivery_firstname
delivery_lastname
delivery_name
delivery_postcode
delivery_state
delivery_street_address
delivery_telephone
 
 
Toimitusosoitteen tiedot. Kentät vastaavat kuin asiakastiedoissa. Mikäli ei anneta, käytetään asiakkaan tietoja toimitustietoina.
 
billing_city
billing_company
billing_country
billing_country_code
billing_department
billing_einvoice_address
billing_einvoice_intermediator
billing_einvoice
billing_email_address
billing_firstname
billing_lastname
billing_name
billing_postcode
billing_state
billing_street_address
billing_telephone
billing_vat_number
  Laskutusosoitteen tiedot. Kentät vastaavat kuin asiakastiedoissa. Mikäli ei anneta, käytetään asiakkaan tietoja laskutustietoina.  
date_purchased D Päivämäärä, kun tilaus on tehty esijärjestelmässä 30.10.2009
orders_status N Esijärjestelmän tilauksen status 1
orders_contract_id N Tilaukseen liittyvän sopimuksen numero 46
orders_internal_process_status T Arkhimedeksen prosessin tila tekstinä Laskutettu
payment_method T Jos tilaus on maksettu (esim. verkkokaupassa), annetaan tähän maksutavan nimi. Jätetään tyhjäksi, jos maksua ei vielä ole tehty PayPal
payment_internal_method_id N Tilauksen maksutavan (Arkhimedeksen antama) id
0 = Kortti
1 = Käteinen
2 = (itse määriteltävä)
3 = (itse määriteltävä)
0
payment_account_bk N Kassan maksutavan kirjanpitotili 1950

ALITAULU (tuoterivit):

 
KENTÄN NIMI TYYPPI SELITE ESIMERKKI
orders_products_id N Yksilöllinen (esim. juokseva) tuoterivin numero, joka yksilöi tuoterivin 3123
orders_id N Yhdistää tuoterivin päätauluun 145
products_id T Tuotteen numero, joka voi koostua numeroista ja kirjaimista USB1234
products_external_id N Tuotteen numero esijärjestelmässä 7243
products_internal_id N Tuotteen (Arkhimedeksen antama) id 4234
products_account_bk N Kirjanpitotili 3011
products_discount_percent N Tuoterivin alennusprosentti 20
products_internal_group_id N Tuoterivin tuoteryhmän (Arkhimedeksen antama) id 18
products_internal_row_category_id N Tuoterivin tuoterivikategorian (Arkhimedeksen antama) id, tyypillisesti:
1 = tuotteet
2 = työt
1
products_internal_sales_contact_id N Tuoterivin myyjän (Arkhimedeksen antaman kontaktin) id. Ei tarvitse antaa, jos annettu jo päätaulussa, ja myyjän id on kaikissa riveissä sama. 500
products_internal_stock_id N Tuoterivin varaston (Arkhimedeksen antama) id. Ei tarvitse antaa, jos annettu jo päätaulussa ja varaston id on kaikissa riveissä sama. 3
products_is_invoice N 1 (tai tyhjä) = laskutetaan
0 = ei laskuteta
1
products_is_stock_transaction N

1 (tai tyhjä) = tehdään varastotapahtuma
0 = ei tehdä varastotapahtumaa
2 = haetaan komponentit

0
products_name T Tuotteen nimi, joka tulostuu myös tilausvahvistukseen/laskulle, jos kenttää products_printed_name ei ole annettu 4 GB:n muistitikku
products_price N Tuotteen arvonlisäveroton hinta 10
products_price_tax_included N Tuotteen arvonlisäverollinen hinta. Vaihtoehto verottomalle hinnalle. 12,2
products_printed_name T Tuotteen nimi tulostettuna tilausvahvistukselle/laskulle kohdekielellä. Jos ei annettu, tulostetaan products_name-kentän arvo Memory stick of 4 GB
products_purchase_price N Tuotteen arvonlisäveroton ostohinta 5
products_quantity N Tuotteiden määrä tuoterivillä 2
products_row_title T Väliotsikko, jonka alle tuote tulostuu tilausvahvistuksessa/laskulla Komponentit
products_serial_number T Sarjanumero, jolla yksilöidään käsiteltävä tuote PEZ 1234 2345
products_tax N Arvonlisäverokanta 23
       
 
 
 
 
 
 

Tämä ohjeistus liittyy seuraaviin osioihin

» Vertaile osioita
Laskutus Myynti Toiminnanohjaus
ei ei on