Tarjousluettelo

Tarjousluettelossa nähdään helposti kaikki ohjelmalla tehdyt tarjoukset ja näiden tärkeimmät tiedot. Luettelosta päästään myös siirtymään tarjoustositteeseen painamalla halutun tarjouksen riviä. Voit järjestää luettelon halutun sarakkeen mukaan nousevaan tai laskevaan järjestykseen painamalla sarakkeen otsikkoa. 'Tuote tai palvelu'-sarakkeen päällä kursoria pitämällä näytetään tarjouksen sisältämiä tuoterivejä. Näiden avulla samalla kontaktille lähetettyjä tarjouksia on helppo erottaa toisistaan.

Luettelon rajaamistoiminnot

Luettelon yläpuolella on työkalut rajaamiseen. 'Hae tarjoukset'-kuvakkeen yläpuolelta valitsemalla kaikki, yritykset tai yksityiset voidaan rajata luetteloa halutusti. Mikäli 'Näytä myös arkistoidut'-on merkattu, näytetään myös arkistointipäivämäärää aiemmat tarjoukset. 'Vaihda näkymää'-painikkeella voidaan näyttää tarjouspohjat tai tehdyt tarjoukset.

Tämä ohjeistus liittyy seuraaviin osioihin

» Vertaile osioita
Laskutus Myynti Toiminnanohjaus
ei on on