Raportit

Arkhimedeksen raportointitoiminnot löytyvät  'Myynti -> Raportit' -välilehdeltä. Sieltä voidaan tulostaa raportteja kirjanpitoa varten, myynnistä sekä asiakkaista. Raporttien päivämäärät voidaan valita päivämäärätyökalulla, joka sijaitsee osion yläreunassa. Päivämäärät alustetaan aina ohjelman käynnistyessä. Raportit ovat hyödyllisiä erityisesti, kun on ulkoistanut kirjanpidon, jolloin nämä raportit voi toimittaa kirjanpitäjälle tai tilitoimistolle aineistoksi kirjanpidon tekemistä varten. 

MyynninRaportit_1.png

Kirjanpitoraportit

Kirjanpidon vakioraporteista voit koostaa ja tulostaa erilaisia raportteja käsiteltäväksi. Raporttivalinnasta löytyy vaihtoehdot raporttien muodostamiseen toiminimittäin, tulosyksiköittäin sekä tilikohtaiset raportit (päiväkirja, pääkirja ja yhteenvedot). Nämä raportit voidaan muodostaa joko laskutuksen tai kassatapahtumien pohjalta.

Voit tehdä erilaisia valintoja sen mukaan minkä raportin haluat ja lopuksi valita joko 'Laskutusrapotti', 'Suoritusraportti' , tai 'Myyntisaamiset Reskontralista'.

Tarkistusraportteja ovat: ’Laskukooste ALV-erittelyllä’, 'Kassatapahtumakooste ALV-erittelyllä' , ’Maksusuoritukset’, 'Maksusuoritukset Tileittäin' ja 'Luottotappiot'.

Myyntiraportit

Myyntiraportin voi muodostaa tilauksista, kassasta tai laskuista (myös laskuista ja kassasta yhtä aikaa).

Raportti voidaan esittää joko tekstinä, pylväänä tai piirakkana. Pylväs- ja piirakkaesityksissä jos raportoitava kohde (esim tuotteen myynti) on alle 2 % kokonaismyynnistä, se niputetaan kohdaksi "Muut".

Saatavalla olevat raportit ovat:

Kuukausittain - Tulostaa koko myynnistä raportin kuukausittain.

Tuoteryhmittäin - Tulostaa eri tuoteryhmien myynnin tuoteriveittäin tai -ryhmittäin.

Tuotteittain – Tulostaa kunkin tuotteen myynnin tuoteriveittäin tai tuotteittain kokonaismäärä.

Myyjittäin – Tulostaa myyjän myymät tuotteet myyjittäin/tuoteriveittäin tai myyjittäin kokonaissumma.

Asiakkaittain – Tulostaa myydyt tuotteet asiakkaittain/tuoteriveittäin tai asiakkaittain kokonaissumma.

Tuotetyypeittäin – Tulostaa myydyt tuotteet tuotetyypeittäin/tuoteriveittäin tai tuoteriveittäin kokonaissummana.

Projekteittain – Tulostaa myydyt tuotteet projekteittain/tuoteriveittäin tai projekteittain kokonaissumma.

Tulosyksiköittäin – Tulostaa myydyt tuotteet tulosyksiköittäin/tuoteriveittäin tai tulosyksiköittäin kokonaissumma.

Toiminimittäin  - Tulostaa myydyt tuotteet toiminimittäin/tuoteriveittäin tai toiminimittäin kokonaissumma.

Kirjanpitotileittäin  - Tulostaa myydyt tuotteet kirjanpitotileittäin/tuoteriveittäin tai kirjanpitotileittäin kokonaissumma. 

Erillisellä valinnalla voidaan vielä valita, näytetäänkö hinnat verollisena, tuote-erittely, kuukausi-erittely tai myyntikate. Huomaa, että kaikissa raportin esitystavoissa kaikki asetukset eivät ole valittavissa.

Kun olet tehnyt valinnan, minkälaiset raportin haluat tulostaa, klikkaa Näytä raportti.

 

raportointi

Näin hyödynnät raportointityökaluja

Videossa esitellään Arkhimeksen raportointitoimintoja (mm. kirjanpidon vakioraportteja, myyntiraportteja sekä reskontraan liittyviä raportteja)

Myynti & Toiminnanohjaus

kesto: 5.03
 

Tämä ohjeistus liittyy seuraaviin osioihin

» Vertaile osioita
Laskutus Myynti Toiminnanohjaus
ei on on
 
Tämä ohje koskee versiota 4.1 (1) ja sitä uudempia versioita.