Dynaaminen raportointi

Dynaaminen raportointi

Dynaamisessa raportoinnissa voit raportoida muutettavia raportteja laskuista, kassatapahtumista, tilauksista sekä tarjouksista. Työkalun avulla on kätevä seurata esimerkiksi kuukausittaisia lukuja tai muodostaa pidemmän aikavälin raportteja halutuilla tiedoilla.

Vaihe 1. Dynaaminen raportti muodostetaan ensin valitsemalla päivämäärärajaus ja raportoitava kohde: "Laskut ja Kassatapahtumat" tai "Tilaukset" tai "Tarjoukset".

Vaihe 2. Arkhimedes muodostaa dynaamisen raportin valintojen mukaisesti, joita voidaan seuraavassa vaiheessa tarkastella eri näkymillä.

Vaihe 3. Dynaamisesta raportista voidaan valita kentät, joiden mukaan raportin sisältö mukautuu. Näitä kenttiä voi vaihdella raporttia tarkasteltaessa sen mukaan miten tietoja halutaan näyttää.

Voidaan esimerkiksi ensimmäisessä vaiheessa valita raportti laskuista vuoden ajalta, jonka jälkeen valitaan tarkasteltaviksi kentiksi kuukausi ja tuoteryhmä. Tällöin dynaamisessa raportissa näkyy laskut vuoden ajalta kuukausittain ja tuoteryhmittäin jaoteltuna. Tiedot sisältävät myös laskujen määrän, summan ja katteen.

Oikealta ylhäältä löytyvillä napeilla dynaamisen raportin voi tulostaa tai viedä se Excel taulukkoon.

Esimerkki 1:

Dynaaminen raportointi

Halutaan tietää kuinka paljon yritys on saanut myyntitilauksia toukokuussa ja mitä tuotteita myyntitilauksissa on tilattu. Pientä kuvaa klikkaamalla aukeaa kuvakaappaus dynaamisen raportin näkymästä. Kuvan esimerkissä on valittu raportoitavaksi kohteeksi "Myyntitilaukset" aikavälillä 1.5.2011 - 31.5.2011. Tämän jälkeen itse raportissa on valittu Aktiivisiksi kentiksi "Kuukausi", "Tuoteryhmä" ja "Tuote", jolloin raportista näkyy aikavälillä 1.5.2011 - 31.5.2011 tehdyt myyntitilaukset jaoteltuna tuoteryhmittäin ja tuotteittain. 

Esimerkki 2:

Halutaan saada raportti, josta selviää  laskutustiedot asiakkaittain jaoteltuna tämä vuoden ajalta, sekä näiden laskujen summa ja kate. Näin saadaan tietoa siitä kelle asiakkaalle on myyty ja paljonko siitä on saatu rahaa ja katetta.

Valitaan ensin dynaamisen raportoinnin alussa päivämäärärajaukseksi 1.1.2011 - 1.9.2011 ja raportoitaviksi kohteiksi "Laskut ja Kassatapahtumat". Klikataan muodosta raportti. Valitaan tämän jälkeen aktiiviseksi kentiksi "Asiakas" ja "Kuukausi", jolloin raportti näyttää laskutiedot asiakkaittain ja kuukausittain jaoteltunta. Katso kuvakaappaus klikkaamalla pientä kuvaa oikealla.

Tämä ohjeistus liittyy seuraaviin osioihin

» Vertaile osioita
Laskutus Myynti Toiminnanohjaus
ei ei on