Maksukehoitusten lähettäminen

Erääntyneistä laskuista voidaan tulostaa maksukehotukset. Maksukehotukset voidaan luoda kootusti kaikki kerrallaan tai yksitellen manuaalisesti. Yksitellen maksukehotukset voi luoda painamalla laskun ’Reskontra' -välilehdeltä löytyvää ’Maksukehotus’-painiketta. Kootusti maksukehotukset voi tehdä 'Myynti -> Laskut -> Reskontra' -välilehdeltä löytyvää ’Maksukehoitukset’-painiketta painamalla.

Huomaa, että maksukehotuksiin liittyvä toiminnallisuus on käytössä ainoastaan Arkhimedes Myynti-osiossa tai laajemmissa versioissa.

Maksukehotuksen tekeminen yksittäisestä laskusta

Laskun reskontravälilehti

Kun lasku on erääntynyt ja yksittäisestä laskusta halutaan tehdä maksukehotus, avataan ko. lasku ja siirrytään sen Reskontra-välilehdelle. Ruudun oikeassa alakulmassa näkyy laskulla oleva jäännös, joka maksukehotuksessa pyritään perimään. 

Maksukehotus on muuten laskun näköinen, mutta siinä on otsikkona Maksukehotus ja siihen lisätään ns. maksukehotusteksti. Maksukehotustekstiä voit vaihtaa Reskontra-välilehden vasemmasta alareunasta.

Maksukehotusteksteihin voit määrittää mm. maksukehotuksen päivämäärän sekä huomautuskulujen ja viivästyskoron osuuden. Ks. lisätietoja tekstin määrittämisestä.

Välilehdellä 'Viivästyskulut ja alennukset' voit määrittää laskulle lisättävän huomautuskulun ja viivästyskoron. Huomautuskulu koostuu kahdesta kentästä. Ensimmäinen kenttä määrittelee huomautuskertojen määrän. Jos tulostat ensimmäistä huomautusta, aseta kentään 1, jos toista, aseta kenttään 2. Huomautuskerran kulun, joka asetetaan toiseen kenttään, voi määrittää jo 'Myynti->Asetukset' -välilehdellä, jolloin se tulee automaattisesti kaikkiin laskuihin käytettäväksi. Huomautuskulujen kokonaissumma saadaan kertomalla kentissä olevat arvot yhteen.

Viivästyskoron voit asettaa Huomautuskulu-kenttien alapuolella olevaan kenttään. Ohjelma laskee automaattisesti kertyneen viivästyskoron määrän, jonka voit siirtää laskutettavaksi painamalla Viivästyskorko-kentän vierässä olevaa nuoli-näppäintä. Voit asettaa viivästyskoron määrän myös käsin.

Kun maksukehotus on tulostettu painamalla 'Maksukehotus', lisätään automaattisesti kenttään Maksukehotushistoria lähetyksen päivämäärä sekä laskutettujen huomautuskulujen ja viivästyskoron määrä.

Maksukehotusta ei voida tehdä, jos maksu on jo kokonaan maksettu.

Maksukehoituksessa olevien lisämaksujen käsittely reskontrassa

Mikäli maksukehoitus on lähetetty ja asiakas on maksanut vastikään alkuperäisen laskun, niin voi olla, ettei huomatuskuluja haluta periä erikseen. Tällöin alkuperäiselle laskulle jää saatavaa maksukehoituksen huomatuskulujen verran, joka taas näkyy reskontrassa. Nämä voidaan kuitata pois reskontrasta tekemällä hyvityslasku jäljellä olevalle summalle, jolloin lasku näkyy oikein myös reskontrassa.

Maksukehotuksien tekeminen koostetusti

Voit tulostaa kaikki maksukehotukset kerralla ' Myynti-> Laskut -> Reskontra -> Maksukehotukset' -näkymässä.

Aukeavassa näkymässä pyydetään valitsemaan ne laskut, joihin tehdään maksukehotus. Listalla näkyy laskun numero, eräpäivä, maksamaton summa, asiakkaan tiedot, maksukehotushistoria ja reskontramuistio. Lisäksi näkymässä on työkalut määritellä huomautuskulut ja viivästyskorot.

Listan alalaidassa on painikkeet listan valintoihin (merkitse kaikki ja poista kaikki valinnat) ja ylälaidassa maksukehotusten tulostamiseen ja esikatseluun. Maksukehotustekstin voit määrittää vasemmassa alareunassa. Maksukehotusteksteihin voit määrittää mm. maksukehotuksen päivämäärän sekä huomautuskulujen ja viivästyskoron osuuden. Ks. lisätietoja tekstin määrittämisestä.

Huomautuskulut ja viivästyskorko käsitellään samalla tapaan kuin yksittäisen laskun kohdalla  (ks. ohjeiden alku). Lisäksi näkymässä on mahdollisuus määrittää kulut ja viivästyskorko kaikille valituille laskuille kerrallaan. Kulut ja viivästyskorko tulee määrittää ennen kuin maksukehotuksia tehdään. Näihin toimintoihin liittyvät painikkeet löytyvät ruudun oikeasta alareunasta.

Tämä ohjeistus liittyy seuraaviin osioihin

» Vertaile osioita
Laskutus Myynti Toiminnanohjaus
ei on on