Asetukset

 Myynninasetuksissa määritellään uusille laskuille oletuksena asetettavat laskun tiedot sekä käytettävän laskupohjan asetukset. Lisäksi asetuksista määritellään tulostusasetuksiin liittyviä vaihtoehtoja sekä hallitaan laskujen oletustekstejä.

Alla olevat asetukset löytyvät Arkhimedes Myynti- sekä Toiminnanohjaus -osioista.

MyynninAsetukset.png

Laskun oletustiedot

’Laskut’-välilehdellä sijaitsevilla asetuksilla määritellään oletusarvot uuden laskun alv-kannaksi, viivästyskoroksi, huomautusajaksi, käteisalennukseksi, maksuajaksi sekä –ehdoksi. Laatikossa on myös asetus oletusviitetekstiksi sekä laskutuksessa käytettäväksi desimaalitarkkuudeksi. Desimaalien valinta laskun asetuksiin vaikuttaa erityisesti siihen, miten ohjelma laskee verottoman hinnan silloin, kun hinta annetaan verollisena.  Oletuksena asetettavaa laskun kieltä voi vaihtaa myös laskukohtaisesti.

"ALV 0, selite"-kenttään valitaan, mikä teksti tulostuu kun verokannaksi valitaan 0. Vaihtoehtoja on esim.:

 • Yhteisömyynti
 • Intra-Community supply
 • Tax-exempt sale outside the EU
 • Ostaja verovelvollinen, AVL 8 c §
 • Veroton AVL 34 §:ssä tarkoitettu myynti
 • Veroton AVL 37 § Sosiaalihuolto
 • Veroton AVL 45 § Esiintyvän taiteilijan palkkio

Jos käytät käteisalennusta, määrittele ensin koko laskulla näkyvä teksti, esim: 14 pv -2%. Päivä-kenttään määrittele vain päivää osoittava luku, esim. 14 ja Prosentti-kenttään prosenttia osoittava luku, esim. 2 %. Vastaava merkitsemistapa on myös laskulla (ja muissa myyntitapahtumissa) sekä kontaktin myynnin oletusarvoissa.

Maksuehto määritetään kahdessa osassa. Ensimmäiseen kenttään tulee päivien määrä. Jos päivien määrä on esim. 14 ja laskun päivä on 1.1.2016, tulee eräpäiväksi automaattisesti 15.1.2016. Jälkimmäiseen kenttään määrittele maksuehdon tekstiosa, esim: pv netto.

Huomautusajassa tekstin "vrk" ja maksuehdossa tekstin "pv netto" Arkhimedes osaa automaattisesti kääntää englanniksi ja ruotsiksi, kun laskun kieltä vaihtaa.

Myös kontaktiryhmään voidaan määrittää tuotteille tai tuoteryhmille kontaktiryhmäkohtainen hinnoittelu. 

Laskun oletustekstit

'Oletustekstit laskulle' -välilehdillä voit syöttää ohjelman luomiin laskuihin tekstit, jotka lisätään automaattisesti ennen ja jälkeen tuoterivien. Lisäksi voit määrittää sähköpostiviesteihin oletuksena lisättävän saatekirjeen. 

Käyttöliittymän asetukset

"Käyttöliittymä"- välilehdeltä voi valita automaattisen arkistoinnin päivämäärän eli, mitä päivämäärää vanhemmat tositteet arkistoidaan. "Lajittelusuunta"- vaihtoehto määrittää, missä järjestyksessä laskuluettelo näytetään: vanhimmat vai uusimmat ensin.

Tositteiden arkistointi

Vanhat tositteet voi arkistoida ohjelman käytön nopeuttamiseksi. Tositteet säilyvät ohjelmassa, mutta niitä ei normaalisti näytetä listauksissa. Vanhat tositteet arkistoidaan valitsemalla kenttään päivämäärä, jota aiemmat tositteet arkistoidaan.

Tulostuksen asetukset

Tilisiirto laskupohja

’Tulostus- välilehden asetukset määrittelevät, millaisena tositteet tulostetaan. Voit esimerkiksi valita tulostetaanko laskutusosoite ja toimitusosoite erikseen, tai voit valita käytettäväksi tilisiirto -laskupohjan. Tarjouksissa ja tilauksissa valittavana on erikseen tulostuslomake tekstiosiolle ja hintaerittelylle. Valittavat tulostuslomakkeet on oletuksena uusissa tositteissa käytössä, mutta sitä voi myös tositekohtaisesti vaihtaa. 

Laskulla näytettävät tiedot

'Laskulla näytettävät tiedot'-välilehdellä valitaan, mitä tietoja tositteille oletuksena tulostetaan. Merkinnällä tehtävät asetukset määrittävät, tehdäänkö tai näytetäänkö määritettävää valintaa.

 • Valitsemalla ’Näytä tuotenumerot’, näytetään laskun tuoteriveillä tuotteiden tuotenumerot
 • Valitsemalla ’Näytä puhelinnumero laskun yläreunassa’, näytetään yrityksen puhelinnumero normaalipaikan sijaan laskun yläreunassa
 • Valitsemalla ’Yksikköhinta verollisena’, näytetään tuoterivien yksikköhinnat verollisina. Ilman valintaa tuoterivit näytetään verottomina ja vero lasketaan vasta tuotteiden kokonaissummaan.
 • Valitsemalla ’Eritelty alennus’, näytetään alennukset laskulla tuoterivikohtasesti. Mikäli on valittu eritelty alennus, alennuksen kokonaismäärä ei näy laskun loppusummassa, vaan vasta loppusumman jälkeen
 • Valitsemalla ’Näytä ALV’, näytetään tuoterivien kohdalla kunkin tuotteen verokanta.
 • Valitsemalla ’Viivakoodi’, lisätään laskuun viivakoodi. Arkhimedes Myynti -osioon kuuluu viivakoodifontti, jonka saa erikseen tilaamalla osoitteesta tuki@isolta.fi
 • Valinnalla ’Viivakoodin alapuolelle marginaali’ säädetään suurempi alamarginaali viivakoodin alapuolelle sellaisia tulostimia varten, joissa alamarginaali on normaalia suurempi (yleensä vanhemmissa mustesuihkutulostimissa). Isommalla marginaalilla lasku ei ole Pankkiyhdistysten vaatimusten mukainen.
 • Valitsemalla ’Näytetäänkö yhteyshenkilö laskulla’, valitaan uusille laskuille oletuksena näytettäväksi yrityksen yhteyshenkilön nimi yrityksen nimen jälkeen ennen osoitetta.
 • Valitsemalla 'Näytä ulkomaan tilitiedot', näytetään laskulla Iban/SWIFT -mukaiset tilinumerot laskulla ulkomaanmaksuja varten

Toimitustavat

'Käytetyt toimitustavat'-kohdassa voidaan määrittää ohjelmaa käyttävän yrityksen toimitustavat. Ohjelmaan on valmiiksi syötetty yleisimpiä käytettäviä toimitustapoja sisäkauppaa ja ulkomaankauppaa varten. (Esim. 'Noudetaan', 'Viedään', 'Postiennakko') 

Tämä ohjeistus liittyy seuraaviin osioihin:

» Vertaile osioita
Laskutus Myynti Toiminnanohjaus
on on on