Uuden kontaktin luominen

Uusi kontakti luodaan 'Kontakti > Etsi kontakti' tai 'Kontakti > Kontakti' välilehdeltä painamalla 'Uusi'-kuvaketta. Kontaktin luomista ehdotetaan myös, kun esim. lasku yritetään tehdä yritykselle, jota ei jo ole kontaktirekisterissä.

Vinkki : Arkhimedeksessa voi luoda uuden kontaktin nopeasti käyttämällä ylävalikon "Luo uusi Kontakti" toimintoa.

Kontaktin luomisen ohjattu toiminto

Kontaktin luonti

 

Kontakti luodaan erikseen kontaktin luomista helpottamaan tehdyllä lomakkeella. Ensimmäiseksi annetaan 'Kontaktin nimi'. Nimi on yrityksen virallinen nimi, mikäli kontakti on yritys, jos on kyseessä yksityishenkilö, annetaan henkilön koko nimi, sukunimi ensin

Jos kontakti on ennestään olemassa, se näytetään 'Kontakti nimi'-kentän alapuolella. Klikkaa tällöin 'Valitse' ja kontakti aktivoituu. Mikäli kontakti ei ole vielä olemassa, kentän oikealle puolelle tulee punainen teksti, jota klikkaamalla vahvistat uuden kontaktin luomisen.

Kontaktista luodaan yksityishenkilö, jos on täytetty nimitiedot, muttei yrityksen nimeä. Kontaktista luodaan yritys, jos on täytetty yrityksen nimi, muttei henkilön nimeä. Mikäli molemmat on täytetty, luodaan kontaktista yritys, jonka pääyhteyshenkilönä on syötetty henkilö.

Jos ohjelma "arvaa" väärin ja ehdottaa yrityksen nimeä sukunimi- ja etunimikenttiin, klikkaa pientä nuolta Sukunimi-kentän vieressä siirtääksesi tiedot Yritys-kenttään.

Syötä seuraavaksi Kontaktitapahtuma (esim. miten kontakti syntyi), tarkista kontaktin nimi, osoitetiedot, yhteystiedot  sekä kontaktin tyyppi.

Kontaktityyppi määrittää, minkä tyyppinen kontakti on tai mihin tyyppeihin kontakti kuuluu. Kontaktityyppejä käytetään lajittelun lisäksi tapahtumien kohdentamiseen. Esimerkiksi 'Toimittajat'-kontaktityypissä olevat kontaktit ovat poimittavissa ostotilauksia tehtäessä, kun taas asiakkaat eivät ole. Kontakti voi kuulua yhtäaikaisesti useaan kontaktityyppiin. Jos kontaktia luotaessa sen tyypiksi valitaan asiakas, saa kontakti automaattisesti asiakasnumeron. Myöhemmin asiakasnumero voidaan antaa käsin.

Kun kontaktin tiedot on syötetty halutussa laajuudessa, hyväksytään kontaktin luominen painamalla 'Valmis'-painiketta, jolloin kontakti luodaan ja siirrytään kontaktikorttiin. Kontaktikortissa syötettyjä tietoja voidaan tarvittaessa täydentää ja esimerkiksi luoda kontaktille lisää yhteyshenkilöitä. Mikäli kontaktin luominen halutaan peruuttaa, voidaan tämä tehdä painamalla 'Palaa'-painiketta.

Katso allaolevasta videosta, kuinka uuden kontaktin voi myös luoda lisäämällä uuteen kontaktiin liittyvä kontaktitapahtuma.

Käyttöönotto

Kontaktien ja tuoteluettelon hallinta

Tässä videossa näytetään, miten Arkhimedeksella luodaan uusi kontakti sekä uusia tuotteita.

Kaikki osiot

kesto: 2.39
 

Tämä ohjeistus liittyy seuraaviin osioihin:

» Vertaile osioita
Laskutus Myynti Toiminnanohjaus
on on on