Kontaktiryhmät

Kontaktiryhmien avulla voidaan tehdä yksi tapahtuma kohdistettavaksi samalla kertaa isolle ryhmälle kontakteja. Tapahtumia ovat esimerkiksi laskut, toimitukset ja postitukset.

'Kontaktiryhmät'-välilehti koostuu kahdesta palstasta sekä näiden yläpuolella sijaitsevista toimintopainikkeista. Välilehti jakautuu lisäksi kahteen välilehteen, jossa toisessa näytetään valittu kontaktiryhmä ja toisessa näytetään luettelo kaikista ohjelmaan koostetuista kontaktiryhmistä.

Kontaktiryhmän luominen

Uusi kontaktiryhmä luodaan painamalla vasemmalta ylhäältä 'Uusi'-kuvaketta. Kontaktiryhmä poistetaan sen vierestä löytyvällä 'Poista'-kuvakkeella. Kun kontaktiryhmä luodaan, tulee sille ensin antaa nimi, jonka avulla kontaktiryhmä voidaan muualla ohjelmassa poimia käytettäväksi.

Kontaktiryhmä voidaan koostaa muutamalla eri tavalla. Näistä yksinkertaisin on poimia oikeanpuoleisen palstan kontaktiluettelosta kontakteja listalle painamalla joko yrityksen tai henkilön vieressä olevaa vihreää kolmiota, jolloin kontakti lisätään listalle. Luetteloa voi rajata kontaktin tyypin mukaan tai aiemmin kontaktiluettelossa ohjeistettujen merkintöjen avulla. Voit esimerkiksi tehdä hakuja ja rajauksia kontaktiluettelon avulla ja merkitä halutut kontaktit siellä. Tämän jälkeen siirry 'Kontaktiryhmät' välilehdellä kontaktien poimintaan ja valitse 'Merkityt'. Koko näytettävän luettelon voi viedä ryhmään painamalla 'Vie kaikki ao. ryhmään'-kuvaketta. Kaikki luettelossa näkyvät voi poistaa ryhmästä 'Poista kaikki ao. ryhmästä'-kuvakkeella. 

Kontaktiryhmän toiminnot

KontaktiryhmätKontaktiryhmälle voidaan tehdä samat toiminnot kuin kontaktiluettelossakin näytettäville kontakteille. Valitun kontaktiryhmän kontaktien sähköpostiosoitteet voi kopioida kaikki samalla kertaa leikepöydälle painamalla 'Sähköpostilista'-kuvaketta. Ohjelma käy kaikki kontaktikortit läpi, kopioi kaikkien oletussähköpostiosoitteet leikepöydälle ja avaa oletussähköpostiohjelmalla uuden viestin, johon kaikki sähköpostiosoitteet liitetään vastaanottajaksi.

Kontaktiryhmässä näytettävistä kontakteista saadaan tulostettua mm. nimilista, osoitetiedot sekä osoitetarrat ylhäällä oikealla olevalla 'Tulosta'-kuvakkeella. Kuvakkeen yläpuolelta valitaan, mitä tulostetaan ja kuvaketta painamalla siirrytään tulostuksen esikatseluun. Esikatselusta tulostuksen voi aloittaa painamalla vasemmalta 'Continue'-painiketta tai vaihtoehtoisesti 'Enter'-näppäintä. Voit myös viedä kontaktiryhmän tiedostoon valitsemalla pudotusvalikosta 'Tiedostoon'.

Voit määrittää kontaktiryhmälle tietyn laskupohjan, jota käytetään laskutettaessa kontaktiryhmää. Tämä on oivallinen työkalu esim. kuukausittain laskutettaville, jossa laskupohjana on toistuvaislasku.

Kontaktiryhmään voidaan määrittää tuotteille tai tuoteryhmille kontaktiryhmäkohtainen hinnoittelu. Hinnan voi antaa alennusprosenttina tai absoluuttisena hintana. Hinnoittelua sovelletaan, kun kontakti, jolle myyntitapahtumaa (esim. laskua) tehdään, kuuluu kontaktiryhmään, jossa hinnoittelu on määritelt. Ks. myös 'Myynti' -> 'Asetukset'.

Tämä ohjeistus liittyy seuraaviin osioihin

» Vertaile osioita
Laskutus Myynti Toiminnanohjaus
ei on on