Toiminnanohjaus

Tervetuloa tutustumaan Arkhimedeksen Toiminnanohjaus-osioon. Tällä sivulla kerrotaan, mitä uutta Arkhimedes Toiminnanohjaus tuo mukanaan, mistä työkalut löytyvät ja miten niitä käytetään.

Aloitetaan vertailemalla Arkhimedes Myynnin ja Toiminnanohjauksen ominaisuuksia.

  Ominaisuudet  Myynti   Toiminnanohjaus 
Myynnin hallinta Ominaisuus löytyy Ominaisuus löytyy
Asiakkuudenhallinta Ominaisuus löytyy Ominaisuus löytyy
Tuotehallinta Ominaisuus löytyy Ominaisuus löytyy
Dynaaminen raportointi Ominaisuus löytyy Ominaisuus löytyy
Ostotilaukset Ominaisuus löytyy
Ostoreskontra Ominaisuus löytyy
Varastonhallinta Ominaisuus löytyy
LVIS tuote- ja hintatietojen tuonti Ominaisuus löytyy
Laajennetut tuotetiedot Ominaisuus löytyy
Kalenteri Ominaisuus löytyy

 

Arkhimedes Toiminnanohjauksen tärkeimmät ominaisuudet ovat:

Vihreä nuoliOstotilaukset
Vihreä nuoliOstoreskontra
Vihreä nuoliVarastonhallinta

erotin

Ostotilaukset

Ostotilauksilla voidaan tehdä tavarantoimittajille lähetettäväksi vakiomuotoisia ostotilauksia, jotka voidaan haluttaessa vastaanottaa varastoon. Ostotilauksesta voidaan myös tehdä ostoreskontraan ostolasku. Näin ostotoimintoja ei tarvitse kirjata ohjelmaan useaan otteeseen ja koko tilaus-vastaanotto -prosessi on mahdollisimman yksinkertainen hallita.

Lue lisää ostotilauksista tukisivuilta

erotin

Ostoreskontra

Ostoreskontran avulla voi kirjata ohjelmaan maksettavat ja maksetut laskut. Näin voidaan helposti seurata yrityksen kaikkia kustannuksia ja kohdentaa niitä kustannuspaikkoihin. Kun ohjelmaan kirjataan kaikki yrityksen myynnit ja ostot ja kohdennetaan nämä oikein kustannuspaikkoihin, voidaan helposti seurata yrityksen kannattavuutta. Ostolaskujen kirjaaminen ohjelmaan myös helpottaa kirjanpidon seurantaa.

Lisää aiheesta:

NuoliUuden ostolaskun kirjaaminen
NuoliOstolaskun hakeminen Maventasta
NuoliKirjatun oston etsiminen

erotin

Varastonhallinta

Toiminnanllisuuksiltaan varastonhallinta voidaan jakaa inventaarioon, tavaran vastaanottoon, toimituksiin, raportointiin ja keräilylistaan.

Inventaario

Inventaarioluettelo löytyy välilehdeltä Tuotteet -> Tuotehallinta -> Inventaario. Tässä näkymässä voit tehdä varaston inventaarioon liittyvät varastoon lisäykset ja varastosta poistot sekä asettaa hälytysrajat tuotteille. Lisäksi voit tehdä tuotteista ostotilauksen.

Lue lisää tukisivuilta

Tavaran vastaanotto

Uusi lähetys tehdään ’Tuotteet > Vastaanotto’-välilehdeltä löytyvillä ’Etsi’ ja ’Luettelo’-välilehdiltä löytyvällä ’Uusi lähetys’-kuvakkeella. Kun kuvaketta painetaan, luo ohjelma uuden lähetystositteen ja siirtyy siihen.

Lue lisää tukisivuilta

Toimitukset

Toimitusten avulla voidaan:

  • Toimittaa varastosta tavaraa kontaktirekisteristä löytyvälle kontaktille.
  • Tavaran siirto varastosta toiseen
  • Koostaa koostetuotteita olemassa olevista komponenteista
  • Koostaa laitteita olemassa olevista komponenteista (jos laiterekisteri käytössä)
  • Poistaa tuotteita varastosta

Toimitus voidaan tehdä myyntiputkesta tai suoraan ’Tuotteet > Toimitukset > Uusi toimitus’-välilehdeltä löytyvän lomakkeen avulla. Toimitus tekee toimitettavista tuotteista varastomerkinnän, mikäli toimitetaan varastotuotteita. Toimitukseen ei liity rahaliikennettä, mutta toimituksen pohjalta voidaan myöhemmin tehdä lasku tai kassatapahtuma.

Lue lisää tukisvuilta

Raportointi

’Raportit’-välilehdeltä voidaan tulostaa raportteja varaston muutoksista tietyltä aikajaksolta. Haluttaessa voidaan valita mistä varastosta raportti annetaan. Myös raportin aikajakson yksikköä voidaan haluttaessa muuttaa. Haluttaessa käsittelykulujen osuus voidaan jättää raportista huomioimatta.

Lisäksi voidaan tulostaa valitusta varastosta inventaariolista varasto-erittäin tai yhteenvetona painamalla ’Inventaariolista’-painiketta. Inventaariolistasta näkyy varaston tämänhetkinen tilanne tuotteittain ja varastoittain eriteltynä. Lisäksi nähdään varaston arvo yhteensä sekä tuotteittain.

’Varaston muutos’ -raportilla tuotteesta voidaan listata pelkät tuotteeseen liittyvät varastotapahtumat (tarpeellinen esim. jäljittäessä virheellisiä varastotapahtumia).

Keräilylista

Keräilylistalla hallitset myyntitilauksia, toimituksia ja ostotilauksia. Keräilylistan avulla voit:

  • Yhdistää asiakkaan eri myyntitilaukset yhdeksi toimitukseksi
  • Kerätä kaikki asiakkaalle jääneet jälkitomitukset yhdeksi toimitukseksi
  • Tehdä toimittajalta tilauksen usean myyntitilauksen perusteella
  • Laskuttaa kaikki asiakkaan myyntitilaukset yhdellä laskulla
  • Koostaa ostotilauksista asiakkaalle toimituksen

Lue lisää tukisivuilta

erotin