Arkhimedes yleisesti

Arkhimedes 6 Myynti ja Toiminnanohjaus

Arkhimedes Myynti on työasemalla toimiva liiketoimintasovellus yrityksen laskutuksen, tarjousten, tilausten ja asiakkuuksien hallintaan.

Lisäksi Arkhimedes Toiminnanohjaus-laajennuksella hallitaan yrityksen ostotilaukset, ostolaskut, varasto ja erillisellä lisälaajennuksella myös projektit. Toiminnanohjaus-laajuus on myös mahdollista asentaa palvelimelle, jolloin sitä voi käyttää useampi käyttäjä yhtä aikaa.

Tässä ohjeessa...

Tässä käyttöohjeessa esitellään yksityiskohtaisesti Arkhimedes Myynnin ja sen variaatioiden toiminnallisuudet ja annetaan ohjeet näiden käyttämiseen. Arkhimedes koostuu useasta eri laajuuksista, joita voi aktivoida käyttöön yrityksen tarpeiden mukaan. Arkhimedes Myynti on ns. peruslaajuus. Sitä voi vielä laajentaa Toiminnanohjaus-laajennuksella. Lisäksi ohjelma sisältää kaksi suppeampaa laajuutta, Arkhimedes Mini ja Arkhimedes Mini. Käyttöohje esittelee Arkhimedes Myynnin peruslaajuuden, ellei toisin mainita. 

Vanhojen versioiden ohjeet

Sivustolla ylläpidetään vain uusimman version, Arkhimedes 6:n ohjeita. Version 2.7 käyttöohje löytyy kuitenkin tästä linkistä PDF-tiedostona